Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Stoomgemaal gesloopt

27 januari 2015 Siebrand Krul

Het is gebeurd met het markante, vroegere stoomgemaal en voormalig poldermuseum ‘t Hooft van Benthuizen in Puttershoek. Het in 1870 gebouwde pand is prooi geworden van de sloopkogel. Afgelopen najaar stak de huiszwaluwenkolonie, die de voorgevel van ‘t Hooft bewoot, nog een stokje voor de toen reeds geplande sloop

De beschermde vogels hadden aan de voorgevel zo’n tien nesten gebouwd en vertrokken pas halverwege september naar zonniger oorden. Er is vele jaren een verhitte strijd gevoerd voor het behoud van het vroegere stoomgemaal, maar uiteindelijk bleek dat met name de eigenaar, een projectontwikkelaar, voorstander bleef van sloop.
Vooral de Stichting Vrienden van ‘t Hooft, maar ook de Erfgoedkoepel Hoeksche Waard, de Bond Heemschut en deskundigen van de Nederlandse Gemalen Stichting en de Federatie Industrieel Erfgoed hebben in het verleden ervoor gepleit om het opvallende pand overeind te houden.
Met de sloop komt nu een einde aan een strijd die ongeveer negen jaar heeft geduurd. Binnen in ‘t Hooft staan ook nog diverse machines en delen van pompen, die in de laatste jaren dat ‘t Hooft nog dienst deed als poldermuseum waren opgeknapt. Hoe het daarmee verder zal gaan is vooralsnog onduidelijk.
Het vroegere stoomgemaal was genoemd naar de initiatiefnemer en toenmalige dijkgraaf van de polder ‘Het Nieuweland van Puttershoek’, Otto Boudewijn ‘t Hooft van Benthuizen. In de 19de eeuw was hij één van de meest prominente inwoners van de Hoeksche Waard. In overleg met naburige polderbesturen en waterschappen werd in 1870 voor twee gemalen in één gebouw gekozen, die de problemen met het waterbeheer in meerdere polders tegelijk moesten oplossen. De ontwerper was de bekende civiel ingenieur J. Paul en de kosten voor de bouw bedroegen destijds ruim ƒ 109,000. Het bijzondere gemaal behoorde volgens deskundigen tot het nationale, waterstaatkundige erfgoed.
(Tekst en foto Arie Pieters)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder