Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Stichting Carthago vroeger

27 januari 2015 Siebrand Krul

Onderzoek naar botresten van runderen in Carthago wijst uit dat dit gebied naar alle waarschijnlijkheid al in de tweede helft van de 9de eeuw bewoond was. Daarmee zou de stadstichting terechtkomen in de periode van de mythische prinses Dido, hoofdpersoon in Vergilius' Aeneïs. Dido staat voor de Carthaagse godin Tanit.

Het Duitse Archeologisch Instituut in Rome en het Institute National du Patrimoine in Tunis hebben, zoals gebruikelijk in archeologische projecten, het onderzoek gezamenlijk uitgevoerd, geholpen door wetenschappers uit Tübingen die de 14C-dateringsmethode loslieten op de resten uit de vroege Fenicische stad. De botten zijn gevonden in de alleroudste nederzettingslagen in het graafgebied van de Rue Ibn Chabâat, die op afzienbare termijn zal worden hernoemd in ‘Quartier Didon’. In dit wijkje met veel antieke bouwsels langs de kustlijn. De botdateringen wijzen naar de tijd tussen 850 en 800 v. Chr. en daarmee naar de jaren van de stadstichting van Carthago.
De oudste bouwelementen van het Quartier Didon duiden al op een systematische bebouwing, een stedebouwkundige planologie, wat duidelijk wordt door de positie van een gemeenschappelijke muur. Deze planologische methode blijft in de volgende perioden gehandhaafd. Het onderzoek duidt verder op contacten met Spanje, Griekenland en nog oostelijker gebieden in de Middellandse Zee.
Op de foto een Carthaags grafmonument met een Tanit-symbool.
(Sabine Anders)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder