Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Nieuw oud heiligdom

06 januari 2015 Siebrand Krul

Bij opgravingen op de nederzettingsheuvel Tell Damiyah in de Jordaanvallei is een uniek 2700 jaar oud heiligdom gevonden. Het bestaat uit een rechthoekige gebouw met een podium. Volgens de archeologen van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en van de Yarmouk Universiteit in Jordanië gaat het om het eerste heiligdom uit de Late IJzertijd dat in deze streek is opgegraven. Bij en in het gebouw vond het team een vijftiental beschilderde terracotta beeldjes van paarden en vrouwen.

Het in het afgelopen najaar gevonden rechthoekige gebouw (8×6 meter) had bepleisterde kleitichel muren, een dak van houten balken en klei, en een platform aan de westelijke zijde. Het is door brand verwoest. Volgens de archeologen is dit het eerste gebouw uit de Late IJzertijd met een religieuze functie dat in de Jordaanvallei is opgegraven. Tot nu toe waren hier uit deze periode slechts een paar woonhuizen, een enkel publiek gebouw en een begraafplaats bekend.
Vanwege de aangetroffen paardenbeeldjes en de ligging van Tell Damiyah op een kruispunt van twee belangrijke handelswegen en bij een oversteekplaats van de Jordaan, vermoeden de archeologen dat het gaat om een heiligdom waar niet alleen de lokale bevolking, maar ook handelaren en reizigers kwamen om te bidden en te offeren. Eén van de paardenbeeldjes is gevonden in een offerstandaard van terracotta. Behalve de beeldjes werden ook scarabeeën, zegels en aardewerk uit Egypte en Irak aangetroffen, die duiden op een rol van Tell Damiyah als ontmoetingsplek voor handelaren.

De nederzetting op de heuvel Tell Damiyah was vanaf de Bronstijd (ca. 1400 v.Chr.) tot het einde van de IJzertijd (rond 500 v.Chr.) bijna continu bewoond. Daarna is de heuvel slechts sporadisch gebruikt als begraafplaats. Met het archeologisch onderzoek van Tell Damiyah hoopt het Jordaans-Nederlandse team te kunnen verklaren waarom de nederzetting, ondanks de geringe omvang, in de 10de-7de eeuw interessant was voor het Assyrische Rijk, en of Tell Damiyah inderdaad behoorde tot de overwonnen dorpjes die de Egyptische farao Shoshenq rond 925 v.Chr. in één van de tempels van Luxor liet vermelden. Daarnaast wordt de invloed onderzocht van extreme droge perioden in de IJzertijd op het wonen en werken van de mensen in de Jordaanvallei en het omliggende heuvelland. De plaatselijke bewoning kampt ook nu nog met vergelijkbare problemen. Het onderzoek heeft zo ook een directe link met het heden. Tenslotte kan de opgraving informatie bieden over de achtergronden van de Jordaanse collectie van het Rijksmuseum van Oudheden. Die is afkomstig uit deze regio, maar over de historische context ervan is niet veel bekend.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder