Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

De prijs van de oorlog

06 november 2014 Siebrand Krul

Groot-Brittannië maakt gebruik van de historisch lage rente om soms eeuwenoude staatsleningen af te lossen. Het gaat om leningen die zijn uitgezet voor de Eerste Wereldoorlog, maar ook voor oudere conflicten zoals de Krimoorlog (1853-1856), de Napoleontische oorlogen. In 1927 heeft Winston Chruchill veel van deze leningen geherfinancierd met een eeuwige rente van vier procent zonder aflossingverplichting.

Een eeuw nadien begint Groot-Brittannië met het terugbetalen van obligaties voor de Eerste Wereldoorlog, totaal groot twee miljard pond Sterling. De lening van 1 februari 1915, groot 218 miljoen pond, is eerst aan de beurt. De meeste houders zijn kleine investeerders. Van de 11.200 geregistreerde schuldeisers vergen 7.700 minder dan duizend pond terug. Een betrokkene bij Barclay merkt op dat menig eigenaar van schuldpapier het jammer vindt dat de aflossing plaatsvindt.
Er zijn schuldpapieren bij die dateren van de zogeheten South Sea Bubble crisis van 1720, de afschaffing van de slavernij (die uiteraard veel geld kostte met compensatiegelden), en de Ierse aardappelrellen van midden 18de eeuw. William Gladstone consolideerde de schulden van de beruchte South Sea Company in 1853, in zijn rol als thesaurier van het land. Het gind om de spectaculaire verliezen van de crisis in de jaren twintig vand e 18de eeuw die veroorzaakt werd door aandelenspeculatie. De maatschappij had het monopolie gekregen op de handel in zilver- en goudmijnen in Spaanse koloniën in ruil voor de schulden uit de Spaanse Successieoorlog. Bijna heel het land liet zich toen het hoofd op hol brengen en speculeerde als bezetene op aandelen, vergelijkbaar met de tulpenmanie in Nederland in de 17de eeuw. Duizenden Britten raakten erdoor aan de bedelstaf.
Sneu misschien voor bezitters van wonderbaarlijk staatsschuldpapier die zo kenmerkend zijn voor de Britse geschiedenis, maar de thesaurier ziet zijn kans schoon deze eeuwige leningen (er rust geen aflossingsplicht op) nu eindelijk op te ruimen, al zal dat niet voor alle schuldpapier gelden.
(The Guardian)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder