Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Sloop klooster Sankt Ludwig

25 oktober 2014 Siebrand Krul

De stichting Burgercomité St. Ludwig en het Cuypersgenootschap gaan in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank in Roermond die slopen van het monumentale klooster St. Ludwig op het terrein van de Maharishi zaliger in Vlodrop mogelijk maakt. Beide organisaties zijn het met die uitspraak niet eens, liet voorzitter Louis op de Kamp van de stichting weten.

De gemeente Roerdalen had eerder een sloopvergunning voor het Rijksmonument St. Ludwig afgegeven. De rechtbank ging akkoord, terwijl rechtbank en Raad van State in eerdere juridische touwtrekkerijen sloop van de hand hebben gewezen. Waarom de rechtbank de sloop nu ineens wel goed vindt, is Op de Kamp niet duidelijk. ‘Misschien komt het omdat de stichting Meru/MVU, eigenaar van het klooster dure rapporten kon laten maken. Dat kunnen wij niet’, zei Op de Kamp. Met die dure rapporten wist de stichting Meru/MVU de rechter ervan te overtuigen dat het vinden van een nieuwe bestemming voor het monument niet kan. De enige mogelijkheid zou sloop zijn.

Foute positie
De stichting Meru/MVU is overigens beheerder en eigenaar van het terrein dat in 1984 door de stichting werd gekocht. De ooit bij the Beatles populaire Maharishi vond dat het gebouw niet goed lag. Zijn Vedische leer bepaalt dat gebouwen naar het oosten gelegen moeten zijn, en St. Ludwig wijkt daar van af. Zij willen bouwwerken opgetrokken van natuurlijk en duurzaam materiaal, zoals hout. ‘Na de bouw van het houten Maharishipaleis echter bleek hout niet zo geschikt voor erg grote gebouwen. Vanaf 2000 worden dan ook gewoon alle reguliere bouwmaterialen gebruikt’, aldus Op de Kamp.
Tot 1979 was het immense gebouw in gebruik bij de paters Franciscanen die er onderwijs gaven. In 1990 nam de Maharishi in eigen persoon er zijn intrek. Maar zijn organisatie liet het klooster verkommeren en sloopte het zelfs gedeeltelijk, dwars tegen een uitsprak van de Raad van State in die sloop verbood wegens de monumentale status van het gebouw.

Vijfde uitspraak
Volgens Op de Kamp gaat het inmiddels om de vijfde uitspraak in het touwtrekken tussen de stichting Meru/MVU enerzijds en het Cuypersgenootschap en het burgercomité St. Ludwig anderzijds. ‘Deze vijfde uitsprak door de rechtbank staat haaks op de vier eerdere uitspraken’, aldus Op de Kamp. Hij vraagt zich af hoe dat kan. ‘Wie het meeste geld heeft, en voor duizenden euro’s een twintigtal “onafhankelijke deskundigenrapporten” op tafel kan leggen, die schijnt te winnen’, vermoedt hij. Op de Kamp vindt dat de rechtbank geen goede afweging heeft gemaakt en de monumentenwet niet hanteert zoals bedoeld.
(Dichtbij.nl)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder