Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Middeleeuwse schildering ontdekt

07 oktober 2014 Siebrand Krul

Aan de Zwolse Melkmarkt is een historische cultuurschat ontdekt. Het gaat om het gebouw waar lang een filiaal van De Slegte was gevestigd, kort ook Polare, de deerniswekkende boekhandelsketen. Het gaat om een rankenschildering, een gotisch kunstwerk op het plafond.

Het bestaan van de 16de-eeuwse schildering was in de vergetelheid geraakt, al bestaan er beschrijvingen van aan de hand van negentig jaar oude foto’s. Nadien is het plafond weggetimmerd, maar die ingreep wordt uiteraard weer ongedaan gemaakt.
Het pand wordt gereedgemaakt voor de zoveelste kledingszaak in Zwolle, die echter wel van zins is rekening te houden met wat het aantrof aan geschiedenis. Het is per slot van rekening ook een potentiële publiekstrekker, al blijft de vraag of mensen die graag winkelen in moderne kleding ook liefhebbers zijn van laat-middeleeuwse schilderingen.
Restauratie is niet aan de orde, daarvoor ontbreken de financiële middelen, de kledingwinkel is bovendien niet eigenaar. Het plan is om de schilderingen achter een stevige glazen wand te tonen. Foto Frans Paalman


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder