Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Robot zoekt huwelijken

12 september 2014 Siebrand Krul

Meer dan honderd vrijwilligers hebben de voorbije zeven jaar in Rijksarchief Leuven, van thuis uit en in diverse Vlaams-Brabantse gemeentehuizen, meegewerkt om bijna 300.000 Vlaams-Brabantse huwelijksakten uit de 'lange 19de eeuw' (1796-1914) in te voeren in de zoekrobot 'Zoeken naar personen van het Rijksarchief'. Niet alleen de namen van bruid en bruidegom werden opgenomen, maar ook die van hun ouders en de getuigen. De teller staat, nu heel Vlaams-Brabant is ingevoerd, op bijna drie miljoen persoonsvermeldingen (2.950.549 om precies te zijn).

Het project werd opgezet door het Rijksarchief, in samenwerking met de KU Leuven. Niet alleen voor genealogen, maar ook voor demografen en andere gedragswetenschappers is deze databank een prachtig werkinstrument, dat toelaat om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar onder meer huwelijksleeftijd en mobiliteit.
Het belang van dit project voor de familiegeschiedenis spreekt voor zich. De voorbije jaren is de onderzoekomgeving waarbinnen genealogisch onderzoek wordt verricht, ingrijpend gewijzigd. Nu voor Vlaams-Brabant alle huwelijksakten uit de 19de eeuw digitaal verwerkt zijn, zet het Rijksarchief opnieuw een belangrijke stap in de uitbouw van het digitaal aanbod voor genealogen en andere onderzoekers.

En nu de rest!
In samenwerking met Rijksarchief Brussel (Anderlecht) krijgt het Vlaams-Brabantse project navolging in Brussel. De gecombineerde cijfers van Vlaams-Brabant en Brussel ogen indrukwekkend: 325.829 verwerkte huwelijksakten of 3.252.085 persoonsvermeldingen. Nieuwe vrijwilligers die in Rijksarchief Leuven, Rijksarchief Brussel (Anderlecht) of van thuis uit, willen meewerken aan Demogen en de uitbouw van de zoekrobot Zoeken naar personen kunnen zich aanmelden bij Patrick Trio, coördinator van het project, bij Eddy Put, diensthoofd Rijksarchief Leuven, of bij Harald Deceulaer, diensthoofd Rijksarchief Brussel (Anderlecht).

Vrijwilligersprojecten
Het project ‘Huwelijksakten’ is slechts één van de talrijke vrijwilligersprojecten van het Rijksarchief. Via de zoekrobot ‘Zoeken naar personen’ worden gegevens van zeventig projecten beschikbaar gesteld. Vrijwilligers hebben samen al 7.519.592 akten ontleed of 23.076.775 persoonsvermeldingen ingevoerd. Sinds de ingebruikname van de zoekrobot in 2012 is Zoeken naar personen goed voor 669.234 hits en daarmee veruit de koploper onder de zoekrobotten. Op 11 oktober 2014 sluit Rijksarchief Leuven het Demogen-project ‘Huwelijksakten’ af met een studienamiddag: ‘Demografie en Genealogie’. Wat is de zin (en onzin) van genetische genealogie? Crowdsourcing binnen het Rijksarchief: hoe werkt dat? Demografen aan de slag met genealogische databanken? Nieuwe onderzoekpistes worden verkend en leveren bewijs dat genealogisch onderzoek een discipline in volle expansie en evolutie is. Inschrijven kan nog tot 30 september via rijksarchief.leuven@arch.be.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder