Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

De vergeten veldslag van Hoogstraten

12 september 2014 Siebrand Krul

In tegenstelling tot de rest van België ligt de focus in Hoogstraten dit jaar niet op 1914, maar op 1814. Dat jaar had immers in de regio Hoogstraten een veldslag plaats tussen de troepen van de Franse keizer Napoleon Bonaparte en een geallieerd legerkorps dat in hoofdzaak bestond uit Pruisen, Britten en kozakken. Een veldslag die zou bijdragen tot de latere overwinning op Napoleon in Waterloo, 1815.

Vreemd genoeg is deze bloedige confrontatie op 11 januari 1814 slechts als een voetnoot in de geschiedenis terechtgekomen. Sterker nog, in gespecialiseerde historische studies over de Napoleontische tijd wordt de ‘Slag van Hoogstraten’ gewoon over het hoofd gezien. Uit recent geschiedkundig onderzoek blijkt dat de betekenis van de veldslag bij Hoogstraten niet onderschat mag worden. Deze Franse nederlaag bij Hoogstraten was de eerste in een reeks van confrontaties die later zouden uitmonden in de definitieve nederlaag bij Waterloo in 1815.

Hoofdrolspelers
In het museum van Hoogstraten is veel werk verzet om de slag aansprekend voor te stellen. Op de tonen van historische marsmuziek maak je eerst kennis met de hoofdrolspelers: Napoleon en zijn vele Europese vijanden. Ook is er een korte schets van de Europese politieke situatie aan de vooravond van 1814. Daarna volgt je, uur voor uur, stap voor stap de Fransen en Pruisen in de aanloop naar de grote confrontatie bij de kerk in Minderhout. Een prachtige maquette toont met historische precisie hoe de verschillende partijen elkaar op 11 januari 1814 daar te lijf gingen tijdens de ‘Slag van Hoogstraten’.
Kostuums, medailles en wapens zijn te bewonderen dankzij de bruiklenen van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel) en talrijke privéverzamelaars. Ook toont de tentoonstelling voor het eerst diverse bodemvondsten afkomstig van de gevechten die plaatsvonden in Meer, in de omgeving van de Zandberg. Kanonskogels, zoals deze die nog steeds in de kerk van Wortel aanwezig is, zijn ook te bekijken.

 

Hoogstraten-wb-2
Jan Croes vecht mee
Op de tentoonstelling is er ook veel aandacht voor de lokale geschiedenis. Met de inname van de Zuidelijke Nederlanden en de vereniging met Frankrijk: op 1 oktober 1795 werden de Hoogstratenaren citoyens of Franse staatsburgers. Voorwerpen uit deze Franse Tijd illustreren hoezeer het leven verandert voor de Hoogstratenaar bij de komst van de Fransen. Heel ingrijpend was bijvoorbeeld de conscription militaire. Dit systeem van dienstplicht werd natuurlijk niet op veel enthousiasme onthaald. Uiteindelijk zouden er van de 300 Hoogstraatse ‘conscrits’ slechts een honderdtal terugkomen van de veldtochten.
Eén van hen was Jan Croes uit Hoogstraten. Na een opleiding van vier maanden vertrok hij 1806 om pas in 1814 naar Hoogstraten terug te keren waar hij amper herkend werd. In 1856 was hij één van het handvol Hoogstratenaren die als overlevende van het ‘Grande Armée’ door de Franse Keizer Napoleon III werden onderscheiden met de ‘Médaille de St. Héléne’ voor de aan het keizerrijk verleende diensten. Benieuwd naar zijn avonturen? Kom er alles over te weten tijdens de tentoonstelling.
Tot slot kan u dankzij de medewerking van Stadsarchief Hoogstraten de originele ‘onkostennota’s’ bezichtigen die de Hoogstraatse inwoners aan het stadsbestuur bezorgden in de hoop vergoed te worden voor de geleden schade van o.a. de inkwartieringen van de troepen.

Stedelijk Museum Hoogstraten
Begijnhof 9 – 2320 HOOGSTRATEN
museum@hoogstraten.be
http://museum.hoogstraten.be
03 340 19 80 (voor verdere afspraken)
Geopend: woensdag t.e.m. zondag, telkens van 14-17 uur of na afspraak


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder