Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Monument gesloopt

26 augustus 2014 Siebrand Krul

Boerderijen verliezen massaal hun oorspronkelijke functie. Jaar in, jaar uit stoppen duizenden boeren hun bedrijf. Inmiddels staan tienduizenden boerderijen leeg. De kleinere vinden vaak wel een burger-koper die er een fors nieuw woononderkomen van maakt, de grotere kwijnen meestal weg. Het is ondoenlijk ze allemaal te behouden. In Middelstum, Groningen, gaat nu zo'n monument tegen de vlakte.

Bodemtrillingen als gevolg van de gaswinning hebben de ondergang van boerderijen versneld en zijn ook debet aan de teloorgang van het exemplaar in Middelstum. Deze monumentale boerderij mag nu worden gesloopt. De bewoners zijn door de gasmaatschappij elders ondergebracht wegens instortingsgevaar van hun voorouderlijke huis. Ze hebben het er maar moeilijk mee.
Elders in Groningen staan veel enorm grote boerderijen te verkommeren, vaak omdat de erfgenamen de boedel niet weten te verdelen, verergerd doordat potentiële kopers tegen de enorme renovatiekosten aanhikken.
In West-Friesland, waar de veel kleinere ‘stolpboerderijen’ veel voorkomen, gaan stemmen op om vervallen boerderijen aan hun lot over te laten: ze vormen zo het beeld van een tanende landbouw en zijn in menig oog daarmee een stuk waardevoller dan de zoveelste verknoeide ‘boerderette’.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder