Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Middeleeuwse denkwereld

26 augustus 2014 Siebrand Krul

Andrea van Leerdam, Orlanda Lie, Martine Meuwese en Maria Patijn (red.) Kennis in Beeld. Denken en doen in de Middeleeuwen Uitgeverij Verloren, Hilversum 2014 196 blz., € 25 ISBN 978 90 8704 417 6 Eén van de opdrachten die de in 1999 opgerichte Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur zich stelde was een publicatie, bedoeld om een breed publiek kennis te laten maken met de denkwereld van de Middeleeuwer, door middel van teksten en beelden.

Het boek begint met een inleiding over de behoefte van de Middeleeuwer om het heelal te ordenen en de invloed van de planeten volgens de dierenriem, gevolgd door een beschouwing over de mens als microkosmos. Na de zeven kunsten en de opbouw van de hemelen, de invloed van Mercurius en de Maan, volgen meer alledaagse dingen. De invloed van ‘stress’ op de gezondheid bijvoorbeeld: ‘Wildy van herten sterck sijn ende ghesont Ende sonder siecten, soe maeck ic u kont, Sijt vrolic ende wilt sonder sorghen sijn’.
Een hoofdstuk over tafelmanieren als uiting van beschaafd en harmonieus samenzijn: een gemeenschappelijk servet, brood om je mes af te vegen en denk er om niet met de ellebogen op tafel leunen. Aandacht voor schoonheidsmiddelen om het ideaal van het moment te bereiken, aanwijzingen voor het hanteren van de speer die door de Friezen tegelijk werd gebruikt als polsstok. Manieren om pijlen met zorg uit het lichaam te trekken. Het alruinmannetje dat met een wilde schreeuw uit de grond wordt gesjord. De vraag of het juist is van seks te genieten: ‘We hebben gehoord dat jonge vrouwen die seks hebben met mannen er gezond, vrolijk en stralend uitzien’, luidt de vertaling van een handschrift uit 1405. Het is maar een greep uit een twintigtal boeiende hoofdstukken, mooi geïllustreerd, goed uitgelegd.
(Ruud Spruit)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder