Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Vorst op reis

02 juli 2014 [412] Olivier Keun

Iedereen die in de 17de eeuw meetelde, maakte een Grand Tour naar Italië. Maar wat deed een jongeman uit één van de belangrijkste Italiaanse adellijke families, reeds vader maar nog geen staatshoofd en geplaagd met een slecht huwelijk? Twee lange studiebezoeken brengen aan Noord-Europa. Daarbij deed Cosimo III de’ Medici naast een excursie in de Zuidelijke Nederlanden vooral de Zeven Provinciën aan.

Na het beëindigen van de Tachtigjarige Oorlog waren die verder gegaan met een internationale handelsexpansie, niet meer ten koste van Spanje maar wel van Engeland en Portugal. Niet alleen het ‘Hollandse’ handelmodel was een volwaardig studieobject geworden, dat gold ook voor vestingbouw en waterbeheer. Cosimo de’ Medici liet een reisdagboek bijhouden door zijn secretaris. Hij reisde weliswaar incognito, maar met zijn uitgebreide hofhouding viel hij overal op. Als gids kon hij in Amsterdam een beroep doen op cartografisch ondernemer Pieter Blaeu, die er een lucratieve klant aan overhield. De prins gebruikte zijn tijd niet alleen om toerist te spelen, maar ontmoette elke belangrijke kunstenaar, wetenschapper, diplomaat of edele. Ambachtslui en handelaars kwamen hem zelf opzoeken in de hoop mooie bestellingen binnen te rijven.
Hoe een Italiaanse prins – en zijn gevolg – niet alleen het landschap en het beheer daarvan, maar ook het reilen en zeilen in Nederland bekeken, wordt als een mengeling van dagboek en gedetailleerd reisverhaal gebracht. Een uitgebreid voetnotenapparaat en veel fraai beeldmateriaal d’époque zorgen voor een aangenaam vermeien in het kielzog van Cosimo Terzo, per grazia di Dio, Granduca di Toscana. (Harry van Royen)

Lodewijk Wagenaar en Bertie Eringa
Een Toscaanse prins bezoekt Nederland. De twee reizen van Cosimo de’ Medici 1667-1669
Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam, 2014. 264 blz., € 39,95 ISBN 978 90 5937 370 9

Lees nog veel meer interessante recensies in de nieuwste G-GESCHIEDENIS. Nu overla te koop voor slacht 5,50 euro! Kijk elders op de website en in het nummer voor bijzondere aanbiedingen.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:



Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder