Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Kermis: eeuwenoud

02 juli 2014 [412] Olivier Keun

In België worden jaarlijks een paar duizend kermissen door enkele miljoenen mensen gevierd. Veelal zakken deze mensen af om te genieten van de sfeer, de attracties en de typische lekkernijen, maar ook om hun eigen tradities en gebruiken omtrent de kermis in ere te houden. Het kermisseizoen begint in principe tijdens de carnavalsperiode (februari-maart) en eindigt in november na Wapenstilstand. Tijdens die periode kom je in bijna elke stad of dorp wel één of meerdere keren per jaar een kermis tegen.

De kermis gaat zoals ze komt, toch duikt ze ieder jaar weer op. Al eeuwenlang worden kermissen in een dorp of stad gevierd rond hetzelfde tijdstip. Enkel de laatste jaren vind je ook kermissen tijdens de kerstperiode, rond schaatsbanen en kerstmarkten.
Het ontstaan van kermis is namelijk onlosmakelijk verbonden met andere sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen uit de geschiedenis. Deze hangen vandaag de dag nog steeds samen.
Kermisuitbaters reizen het hele jaar door in binnen- en buitenland. Van kermis naar kermis trekken ze al generaties lang rond met hun wagens. Zij vormen een hechte gemeenschap met eigen gebruiken en gewoonten. Sinds jaar en dag maken zij deel uit van het dagelijkse leven. Kermis is een levende en dynamische traditie, door de introductie van nieuwe attracties en spelletjes altijd nieuw en altijd anders. Ze is voortdurend in beweging en past zich op verschillende manieren aan, zodat ze steeds weer nieuwe generaties weet aan te spreken.

Sociale functie
Mensen gaan naar de kermis om anderen te ontmoeten, om oude bekenden, schoolkameraden of familie (terug) te zien. Mensen die uitgeweken zijn, keren tijdens de kermis dikwijls terug naar de gemeente waar ze opgegroeiden, om hún kermis te vieren. Ze houden hun tradities omtrent kermis in ere. Zo hebben heel veel families een typisch kermisgerecht, een stamcafé waar wordt afgesproken na het bezoek aan de kermis of een vaste datum waarop de kermis met de familie gevierd wordt.
Tijdens een kermis werken plaatselijke organisaties (sportverenigingen, buurtcomités, middenstand, horeca …) samen om randactiviteiten te organiseren. Deze lokale verenigingen vieren elk op hun eigen manier kermis met o.a. volksspelen, kermiskoersen, een duivenlossing, fanfarewedstrijden. Tijdens speciale dagen nodigen foorreizigers ook minderbedeelden en mensen met een beperking uit voor een gratis kermis. De kermis bepaalt dan mee de sociale kalender van deze plaatselijke organisaties.

Foorreizigers
Kermissen in België worden uitsluitend georganiseerd door steden of gemeenten. Er is hierdoor een nauwe samenwerking tussen enerzijds de meer dan 500 besturen en ambtenaren en anderzijds de foorreizigers. Er zijn ongeveer 1.200 actieve foorreizigers, die in principe één grote familie vormen. Ze zijn vaak met elkaar verwant, aangezien de meesten al generaties lang in de voetsporen van hun ouders treden om het beroep verder te zetten. Er wordt ook meestal gehuwd binnen de gemeenschap.
Dikwijls kent men de kermis enkel in haar hedendaagse vorm. De kermis heeft echter een kleurrijke en erg interessante geschiedenis. Mensen vieren al eeuwenlang kermis. Het is een waar volkscultureel gegeven, ingebakken in het sociale weefsel.
Links:
http://www.kermiswereld.net


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder