Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Veelzijdig netwerker

11 juni 2014 [412] Olivier Keun

Een werkstuk voor de ware liefhebber van boeken en boekgeschiedenis. ‘Iedereen’ kent Blaeu als de man van de atlassen en de globes. Van Netten gaat dat eenzijdige beeld te lijf en belicht meerdere kanten van de wereldberoemde cartograaf en instrumentenmaker. Blaeu had zich zelf bekwaamd in de wiskunde en de astronomie, onder meer bij die andere beroemdheid: Tycho Brahe. Maar eenmaal gevestigd als drukker kwam, bijvoorbeeld, ook literatuur bij hem veelvuldig van de persen. Zelfs het – lucratieve – uitgeven van roomse boekjes ging hij niet uit de weg. Om gedoe met regent of predikant te ontlopen werden die wijselijk aan de man gebracht als zijnde gedrukt in Keulen.

Djoeke van Netten
Koopman in kennis. De uitgever Willem Jansz Blaeu in de geleerde wereld (1571-1638) Walburg Pers, Zutphen 2014
320 blz. € 29,50 ISBN 978 90 5730 879 6

In Amsterdam maakte hij als Hollander naam te midden van gevestigde Zuid-Nederlandse drukkers en uitgevers. Als Alkmaarder kreeg hij contacten in de hogere kringen van Amsterdam – dus van de Republiek. Een belangrijke kruiwagen had hij namelijk in de persoon van zijn achterneef Pieter Corneliszoon Hooft. Hij draaide, zij het in de coulissen, zelfs mee in de Muiderkring. Of liever, zoals Van Netten terecht opmerkt, het Muidernetwerk: kringbijeenkomsten kende het Muiderslot niet. Leden van dit netwerk mocht hij tot zijn klandizie rekenen en hij gaf vrijwel alle drukwerk uit van Amsterdams alternatieve universiteit, de Illustere School. Er bleef echter afstand tussen de geleerde en literaire wereld enerzijds en de selfmade ambachtsman anderzijds. Hoe geleerd ook, Blaeu was en bleef vooral een koopman, een ietwat bedenkelijk mensensoort dat, anders dan de ware humanist, geld wilde verdienen. Niettemin was hij een spil in de verspreiding van nieuwe kennis en deelgenoot in wat de ‘wetenschappelijke revolutie van de 17de eeuw’ is gaan heten.
(Jan van der Meer)

Lees nog veel meer interessante recensies in de nieuwste G-GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts 5,50 euro!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder