Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Slaaf in de krant

19 maart 2014 [412] Olivier Keun

Solomon Northup is momenteel befaamd vanwege het boek en de film over hem (12 jaar slaaf), maar in 1853 was zijn redding ook groot nieuws. Onder meer de New York Times pakte breed uit. Solomon had er twaalf jaar geploeter op zitten nadat hij ontvoerd was uit zijn huis in Saratoga en verkocht voor 650 dollar.

Uiteindelijk kon vioolspeler Northup op 4 januari 1853, na talrijke smeekbrieven van een collega richting het Noorden, worden bevrijd en naar huis terugkeren. In die twaalf jaar hadden zijn vrouw en twee kinderen geen benul waar Solomon was gebleven. Het verbijsterende verhaal van Northup kwam eerst naar buiten door zijn eigen boek, ‘Twelve Years a Slave’ (volledigheidshalve: ‘Narrative of Solomon Northup, citizen of New-York, kidnapped in Washington city in 1841, and rescued in 1853, from a cotton plantation near the Red River in Louisiana’). Maar al twee weken na zijn bevrijding kreeg zijn verhaal veel aandacht in de pers. Hoewel de New York Times zijn naam verhaspelde (wat na 151 jaar werd gerectificeerd), volgde de krant uitvoerig en nauwgezet de lotgevallen van de ex-slaaf. Hij was naar een hotel in Washington meegelokt om op te treden in een rondreizend circus en vervolgens wreed ontvoerd. Dat ging met zoveel geweld gepaard dat hij ‘medicijnen’ kreeg en vervolgens het bewustzijn verloor. Eenmaal weer bij zijn positieven bleek hij vastgeketend in een slavenpension in Washington. Slavenhandelaar James H. Burch reageerde niet op Northup verzoek hem los te maken. Burch en zijn kameraad Ebenezer Rodbury mishandelden hem toen hij verklaarde een vrij man te zijn.

 

Slaaf-intekst-wb2
De NYT verhaalt verder over de onwaarschijnlijke ontsnapping en de daaropvolgende processen tegen Burch en zijn handlangers. Daarbij blijft niet onvermeld dat Solomon Northup niet kon getuigen omdat de wet in Washington dat aan zwarten verbood. De plantagehouders werden intussen gevrijwaard van aanklachten. De wet in Louisiana zei dat niemand daar kon worden gestraft voor slavenhandel omdat de verkoop meer dan twee jaar geleden was. Bovendien was niemand aansprakelijk omdat de kopers niet wisten dat Northup vrij man was. Uiteindelijk kon Burch niet worden gestraft omdat hij volhield zeker te weten dat Northup een verhandelbare slaaf was en Northup zelf dus niet de kans kreeg zich hiertegen te verweren. Hoe het dan zat met de mannen die hem weglokten en bedwelmden, bleef een mysterie.

 

Slaaf-intekst-wb
Een jaar later herinnerde een New Yorkse strafadvocaat zich twee mannen te hebben gezien die met een zwarte richting Washington reisden: Alexander Merrill en Joseph Russell. In juli 1854 werden ze in New York voorgeleid – daar mocht Northup wel getuigen. De New York Times berichtte er over met korte artikelen. Northup verklaarde door de beide mannen in 1841 in Saratoga Springs te zijn ingehuurd voor een naar het Zuiden reizend circus en in Washington te zijn gedrogeerd. Droevig genoeg lukte het niet om Merrill en Russell te berechten: na twee jaar werd de zaak om onduidelijke redenen geseponeerd.

Northups autobiografie verkocht 30.000 stuks. In April 1853 besprak de Times het boek kort: ‘a full story of his life and sufferings on the Cotton plantation.’ Om eraan toe te voegen ‘It will be read widely.’
Joseph Stromberg/Smithsonian


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder