Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Vergeten oorlog in Centraal-Afrika

01 maart 2014 [412] Olivier Keun

Wie stelt zich tegenwoordig nog de vraag waaraan de Grote Oorlog het predicaat ‘wereld-‘ verdiend heeft? Tienduizenden soldaten uit de Franse en Engelse kolonies sneuvelden in Europa voor een onbestaand vaderland, getuige de talrijke oorlogsmonumenten. En Lawrence of Arabia hielp de Arabische stammen in hun onafhankelijkheidstrijd tegen de Osmanen. Tot zover de standaardantwoorden. Maar dat België en Duitsland in Centraal-Afrika om de hegemonie over de Grote Meren vochten, is minder bekend en mediageniek.

Beide landen waren vanaf de jaren 1880 verwikkeld in een wedloop. Duits Oost-Afrika, nu Tanzania, was arm aan grondstoffen, uitgezonderd mica, wat niet gezegd kon worden van Oostelijk Congo. Privéondernemingen met Belgisch kapitaal wisten daar rijke lagen koper, uranium en diamant te ontginnen. Niet toevallig promoveerde de Belgische regering managers als Albert Thys en Edouard Empain tot generaal om de logistieke oorlogsoperaties te coördineren. Met succes, want een vlotte aanvoer van manschappen en goederen bleek beslissend te zijn. Het heeft uiteindelijk Rwanda en Burundi als mandaatgebieden opgeleverd.
Catherine probeert de inbreng van de zwarte bevolking uit de vergetelheid te halen. Ongeveer de helft van de 250.000 dragers en familieleden stierf van uitputting, honger, koorts, dysenterie en de Spaanse griep. Dit boekje is een laattijdig, stevig onderbouwd eerherstel voor al die onbekende Congolezen, net zoals het godvergeten monument voor de Force Publique in Schaarbeek.
(Luc Minten)

Lucas Catherine
Loopgraven in Afrika (1914-1918). De vergeten oorlog van de Congolezen tegen de Duitsers
EPO, Antwerpen 2013
111 blz., € 15 ISBN 978 90 630 6651 2


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder