Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Kenau, vrouw met lef

14 februari 2014 [412] Olivier Keun

De historische figuur Kenau staat momenteel volop in de belangstelling. Op 24 februari gaat de film Kenau in première, er verschenen boeken (en er komt eentje van Els Kloek) en in Haarlem zijn verschillende activiteiten en tentoonstellingen rond het thema Kenau georganiseerd.

Haarlemse heldinnen
De tentoonstelling besteedt  aandacht aan bekende vrouwen zoals Kenau Simonsdr. Hasselaer,  heldin van het Beleg van Haarlem (1572-1573), Hannie Schaft, die tijdens de Tweede Wereldoorlog vastberadenheid en moed toonde, en Judith Leyster, meesterschilder in de Gouden Eeuw. Daarnaast worden de levens en prestaties van minder bekende vrouwen, zoals bijvoorbeeld Johanna Enschedé, bestuurder van Drukkerij Enschedé en uitgever van de Oprechte Haarlemsche Courant begin 19e eeuw beschreven en toegelicht.

Kenau & Magdalena
Bij uitgeverij Vantilt verschijnt van de hand van Els Kloek ‘Vrouwen in de Tachtigjarige oorlog. Kenau Simonsdr. Hasselaer (1526-1588) en Magdalena Moons (1541-1613)’. Het zijn de twee bekendste vrouwen uit de Tachtigjarige Oorlog. Eeuwenlang zijn zij bejubeld als vaderlandse heldinnen: Kenau omdat ze de moed had mee te vechten op de muren van het belegerde Haarlem, Magdalena Moons omdat ze durfde te onderhandelen met de Spaanse opperbevelhebber van het beleg van Leiden. Hun heldinnenstatus duurde ongeveer drie eeuwen. In de 19de eeuw werd het verhaal over hun heroïsche rol in de geschiedenis van de Nederlandse vrijheidsstrijd niet langer geloofd en vielen beide vrouwen van hun voetstuk, maar tegenwoordig staan zij weer volop in de belangstelling. Historica Els Kloek is al jaren gefascineerd door deze twee heldinnen van eigen bodem. Kenau & Magdalena verschijnt op op 6 maart 2014.

Film
Op diezelfde dag gaat ook de film Kenau in première. De hoofdrollen in deze Fu Worksproductie zijn voor Monic Hendrickx (Kenau) en Barry Atsma (Wigbolt Ripperda). In de film speelt naast Kenau ook Magdalena (Sophie van Winden), geënt op de historische Magdalena Moons, een belangrijke rol.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder