Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Duitse U-Boot bij Java gevonden

10 januari 2014 [412] Olivier Keun

Voor de kust van Java hebben Indonesische vissers het wrak van een Duitse onderzeeboot (U-Boot) uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Vermoedelijk gaat het om de U 168 die in 1944 verging. Ondanks de wapenbroederschap en gemeenschappelijke vijanden vochten Japanse en Duitse troepen hoogst zelden zij aan zij. Een uitzondering vormden de Duitse onderzeeërs die in Zuidoost-Azië vanuit havens van door Japan bezette landen de vijand aanvielen.

In 1943 formeerde men de U-Boot-Gruppe ‘Monsun’, die op de Indische Oceaan zou opereren vanuit Japanse steunpunten. De boten vertrokken vanuit de Franse Atlantische haven Lorient en reisden rond Kaap de Goede Hoop naar Nederlands-Indië, sedert 1942 door Japan bezet.
Gestationeerd in Penang, slaagde de U 168 er in om verscheidene geallieerde handelsschepen, maar ook lokale zeilschepen te torpederen. Op 5 oktober 1944 zou de U 168 overgeplaatst worden naar Surabaja, maar werd onderweg aangevallen door een Nederlandse onderzeeër, die de Duitser tot zinken bracht. Van de vijftig bamanningsleden werden 27 gered.

In de door de vissers voor de Javaanse kust ontdekte onderzeeër zijn Nazi-memorabilia en verschillende skeletten aangetroffen. De identiteit van de boot is echter niet meer met zekerheid vast te stellen: hoogstwaarschijnlijk is het dus de U 168, maar het zou ook kunnen gaan om de U 183. De Indonesische autoriteiten ontbreekt het aan middelen en techniek om nader onderzoek te doen.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder