Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Jezuïetenarchief ontsloten

11 december 2013 [412] Olivier Keun

Het archief van de Vlaamse jezuïeten kent, wat zijn omvang (350 strekkende meter), inhoudelijke verscheidenheid en onderzoeksmogelijkheden betreft, nauwelijks zijns gelijke in de toch rijke collectie van het Kadoc, het katholiek documentatiecentrum in Leuven. Het kostte vijf jaar intensieve arbeid om een bruikbare inventaris te maken.

Nu is dat lijvige werkinstrument online beschikbaar. In nauwe samenhang met het archief werden ook omvangrijke audiovisuele collecties ontsloten. Het archief van de Vlaamse jezuïetenprovincie bevat vooral documenten van de unitaire provincie na 1832 en van de zelfstandige ‘Noord-Belgische’ provincie na 1935. Die belichten uitvoerig het bestuur van de provincie, haar externe contacten, haar huizen (Brussel, Antwerpen, Turnhout, Gent, Aalst enz.) en apostolaatswerken (missie, onderwijs, zielzorg, sociale werken). Van honderden leden, actief in de meest diverse kerkelijke en maatschappelijke sectoren, zijn boeiende dossiers beschikbaar. Ze illustreren de stempel die de orde en haar leden drukten op het kerkelijk-religieuze, intellectuele, sociale, culturele, onderwijskundige en politieke leven in ons land. Mits toestemming van de eigenaar en inachtneming van de privacyregels is het archief van de Vlaamse jezuïeten open voor raadpleging.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder