Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Garnalenvissers Oostduinkerke

11 december 2013 [412] Olivier Keun

De UNESCO heeft de garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke (tussen Nieuwpoort en De Panne) opgenomen op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de mensheid. De VN-commissie was onder de indruk van de deskundig voorbereide nominatie, die ze omschreef als een model en inspiratiebron. Het garnaalvissen te paard staat sinds 2009 op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE).

Het werd het daaropvolgende jaar door minister Schauvliege, op voordracht van de expertencommissie ICE, ingediend als kandidatuur bij UNESCO. Wegens het invoeren van jaarlijkse quota op mondiaal vlak en de toerbeurt met de andere Gemeenschappen in België, werd het dossier dit jaar voorgesteld voor evaluatie. Nu krijgt deze bijzondere lokale praktijk dus ook een plek op de Representatieve Lijst van de UNESCO 2003 Conventie.
De UNESCO Conventie van 2003 wil de zichtbaarheid van immaterieel cultureel erfgoed verhogen en de bijdrage ervan tot culturele diversiteit en tot duurzame ontwikkeling benadrukken. Het kernbegrip is de borging, safeguarding: een actief proces dat ICE een toekomst geeft door kennis en vaardigheden door te geven, vertrekkende vanuit het lokale draagvlak (de erfgoedgemeenschap).

Het UNESCO comité benadrukte dat de garnaalvisserij te paard het belang in de kijker zet van kleine, lokale tradities die de verbondenheid tussen mens, dier en natuur beklemtonen. De garnaalvisserij te paard zorgt in Oostduinkerke voor een eigen identiteit en wordt door de ervaren garnaalvissers aan de jongere generaties doorgegeven, met respect voor de maritieme omgeving.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder