Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Grenspalen Nederland-België

26 november 2013 [412] Olivier Keun

De grens tussen België en Nederland wordt in het landschap visueel ondersteund door 369 gietijzeren palen. De meeste van deze palen werden in 1843 besteld. Zij staan van het drielandenpunt te Vaals tot in het Zwin. Na de scheiding tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden in 1830 was het wachten op de vaststelling van nieuwe grenzen tot de boedelscheiding diplomatiek geregeld was. Pas op 19 april 1839 werd met het ondertekenen van het Verdrag van Londen de nieuwe grenslijn geregeld.

Het vredesverdrag bepaalde dat Belgische en Nederlandse commissarissen in Maastricht de grens tussen beide landen verder zouden verfijnen. Tussen 1839 en 1843 werd er vergaderd. Het grensverdrag van 1664 was daarbij de leidraad. Die bevestigde toen de bestandslijn die op de Vrede van Münster in 1648 afgesproken was. Zaken die niet meer duidelijk waren, ging men op het terrein bekijken. Daarbij hielpen de gemeentelijke grenspalen. De grens werd meer gedetailleerd geregeld in het verdrag van 5 november 1842. Daarmee waren nog niet alle afbakeningsproblemen opgelost. Dat gebeurde in een grensverdrag dat op 8 augustus 1843 werd afgesloten, het Traktaat van Maastricht.
In dat Traktaat wordt de grens tussen beide landen in drie afdelingen beschreven. De eerste afdeling beschrijft de grens vanaf Pruisen tot aan de Maas. De tweede afdeling gaat over de grens van de Maas tot aan de Schelde, terwijl de derde afdeling de grens van de Schelde tot aan de Noordzee beschrijft. Een afzonderlijke clausule in de tweede afdeling behandelt de enclaves Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. (Harry van Royen)

Lees het volledige artikel in de nieuwe G-Geschiedenis, nu overal te koop voor slechts € 5,50!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder