Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Adellijke amateurschilderessen

12 november 2013 [412] Olivier Keun

Voor 1914 werden (jonge)dames van stand geacht om zich sociaal bezig te houden. Naast danspartijen en feesten konden ze gaan wandelen in de eigen kasteeltuin en zich bezighouden met sociaal dienstbetoon. De resterende vrije tijd werd ingevuld met hobby’s. Naast lezen, musiceren en fijn handwerk was het bij sommige dames bon ton om te tekenen en te schilderen. Verschillende dames uit de hogere adellijke en burgerlijke klasse kregen daarenboven tijdens hun jeugd privéles van geschoolde beeldhouwers en kunstschilders.

In de 19de eeuw kende deze kunstzinnige vrijetijdsbesteding een geweldige groei. De internationale ervaring van de leerkrachten en de reislust van de rijke dames stimuleerden hun kunstzinnige expressie. In een tentoonstelling in het kasteel d’Ursel te Hingene (tussen Antwerpen en Dendermonde) wordt deze 19de-eeuwse adellijke schilderkunst uitgebreid belicht.
De tekenalbums met afbeeldingen van de kinderen en hun bezigheden kunnen perfect met de 20ste-eeuwse fotoalbums en 21ste-eeuwse facebookpagina’s van trotse moeders vergeleken worden. Andere tekeningen en schilderijen belichten het dagelijks leven en de eigendommen van de familie. Een kamerscherm in de tentoonstelling toont de familiale residenties en het bijhorend landschap. Sommige van deze dames mochten met hun geschilderde portretten en stillevens ook in de Europese hoofdsteden tentoonstellen. Niet alle vrijetijdsschilderkunst was amateuristisch. De tentoonstelling in het kasteel d’Ursel laat zien wat deze dames uit hun penseel en potlood konden toveren.

Deze tentoonstelling kan men nog tot en met zondag 24 november bewonderen in het kasteel van Hingene (Bornem). Info op www.kasteeldursel.be


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder