Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Hougoumont en Waterloo

23 oktober 2013 [412] Olivier Keun

‘Project Hougoumont’ is een erfgoedproject met als doel het hoevecomplex Hougoumont van de ondergang te redden, te restaureren en de creatie van een actief herdenkingsmonument voor alle geïnteresseerden in de historische waarde van Waterloo 1815. De boerderij speelde een belangrijke rol in deze veldslag. Hougoumont hoopt hierdoor een plaats van verzoening en herinnering te worden.

Het lot van niet enkel de rivaliserende naties, maar van gans Europa, werd beslist door de bloedige strijd in Waterloo op 18 juni 1815. Zowel Wellington als Napoleon beschouwden de inname van de
boerderij in Hougoumont cruciaal voor het eindresultaat van de dag. Hougoumont werd succesvol verdedigd door de Britten en hun bondgenoten. Dit kon niet weerhouden dat op deze dag duizenden moedige mannen aan beide kanten stierven in een verschrikkelijke strijd. De belangrijke rol die Hougoumont heeft gespeeld in één van de grootste gevechten uit de geschiedenis wordt het best samengevat door een citaat van de hertog van Wellington: ‘Het keerpunt van de Slag van Waterloo was het sluiten van de poorten in Hougoumont.’

Belang van de boerderij Hougoumont
Nadat de boerderij van Hougoumont de afgelopen jaren behoorlijk in verval was geraakt, werd ze aangeschaft door de intercommunale ‘Bataille de Waterloo 1815’. Bovendien werd de boerderij toegevoegd bij het toeristische complex rond de “Heuvel met de Leeuw”. Er is nu een renovatieproject gestart en goedgekeurd met behulp van het Brusselse architectenbureau DDGM en de erfgoedgroep het “Instituut voor het Waalse Patrimonium”. Dit instituut vertegenwoordigt de Waalse Regering die momenteel dit project mede leidt en de toegang tot subsidies vergemakkelijkt.
Het Project Hougoumont zou de belangrijkste renovatie van het slagveld betekenen binnen de tweehonderdjarige herdenking van de Slag van Waterloo. Het is een renovatie waarbij zowel personen, bedrijven en verenigingen zich kunnen aansluiten.

Europese dimensie
De Slag van Waterloo betekende een mijlpaal in onze geschiedenis. Het was het einde van meer dan twintig jaar ongeëvenaarde oorlogvoering waarbij bijna elk land in Europa was betrokken. Het betekende ook de start van een eeuw van relatieve vrede vooraleer de start van het volgende wereldconflict. Vandaag, twee eeuwen later, weerspiegelt het Project Hougoumont nog steeds diezelfde idealen van vrede en stabiliteit in Europa. Het herstelwerk van het slagveld schiet goed op, maar aangezien de boerderij van Hougoumont zich op het extreme uiteinde van het gebied bevindt, wordt ze slechts als laatste aangepakt. Het zal dan ook een ware uitdaging zijn om het werk aan de boerderij
voor 18 juni 2015 te voltooien.
Voor de Britten is het essentieel dat er vlakbij de poort aan de noordzijde van het erf een monument wordt gebouwd om de Britse soldaten te herdenken die zo moedig hebben gevochten in Waterloo. Het Verenigd Koninkrijk is momenteel de enige natie die geen eigen gedenkteken op het slagveld heeft. Er werden reeds plannen voor dit monument ontworpen en geïntegreerd in de rest van het project. Hiervoor werd ondertussen toestemming verkregen.

Budget
De totale kosten zijn geraamd op 5,5 miljoen euro. Er zullen publieke subsidies ter waarde van 3,5 miljoen euro vrijkomen op voorwaarde dat private fondsen in de bijkomende financiering voorzien. Een speciale liefdadigheidsorganisatie, “Project Hougoumont”, werd opgericht om de nodige bijkomende financiële steun te verzamelen en te beheren. Deze organisatie heeft zichzelf tot doel gesteld om twee miljoen euro in te zamelen tussen 2011 en 2015. Er werd een Hougoumont Fonds opgericht binnen de “Koning Boudewijnstichting” om de fondsen correct te verzamelen en om er het exclusieve gebruik voor de renovatie van te garanderen. Bovendien wordt door dit Hougoumont Fonds de fiscale aftrekbaarheid van de bedragen gewaarborgd.
Bijzonder tenslotte is het beschermheerschap: hierin figureren de hertog van Wellington, prins Napoléon en prins Blücher.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder