Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

De bekering van de wereld

09 september 2013 [412] Olivier Keun

Ik herinner me nog levendig hoe ik als kleine jongen verschillende keren mee mocht met mijn ouders om te luisteren naar een missiepater die op verlof was en door mijnheer pastoor was uitgenodigd in onze kerk om te vertellen over zijn werk in de missie.

Boek-missie-wbldAdemloos luisterden we naar hun ongetwijfeld wat aangedikte verhalen over hoe zij in donker Afrika, het door muggen vergeven Amazonegebied en het mysterieuze Borneo hun leven waagden om zieltjes te winnen voor de Heilige Moeder de Kerk. Na afloop werd gecollecteerd en er werd dan altijd gul gegeven.

Er lagen zelfs briefjes in de collecteschaal, en dat was natuurlijk ook de bedoeling. In zijn nieuwe boek De bekering van de wereld. Brieven, verhalen en ervaringen uit de geschiedenis van de missie brengt Harry Knipschild, die eerder een lijvig boek heeft geschreven over het optreden van Belgische en Nederlandse missionarissen in China in de 19de eeuw, hulde aan deze dappere ‘strijders van God’. Aan de hand van interviews en brieven aan het thuisfront vertelt de auteur op meeslepende wijze onder welke barre omstandigheden de missiepaters hun heilzaam werk hebben verricht. Knipschild komt er openlijk voor uit dat hij groot respect en bewondering heeft voor het door hen verrichte beschavings- en bekeringsoffensief, ook al denken wij anno 2013 heel anders over hoe wij, Europeanen, ons dienen te gedragen tegenover volkeren die er een nogal andere denkwereld op na houden.

Van enige kritiek op het missiewerk is dan ook geen sprake. Echt storend is deze huldeblijk niet, wel het laatste hoofdstuk. Daarin constateert de auteur met weemoed dat de islam steeds meer aanhang weet te verwerven en daarmee het werk van de missionarissen teniet doet, een ontwikkeling die hem zorgen baart. Knipschild meet hier duidelijk met twee maten. Wat op den duur ook stoort is de eenzijdigheid van de opgetekende verhalen. De nadruk ligt vooral op de beproevingen en de heldenmoed van de missionarissen, terwijl toch zo veel meer is te vertellen. Zo schrijft Knipschild bijvoorbeeld dat in 1930 vier missionarissen al na enkele maanden uit Bolivia terugkeerden naar Nederland vanwege onenigheid. Naar het hoe en het waarom moet de lezer gissen, omdat de auteur volstaat met de opmerking dat missionarissen ook maar mensen waren. Ook op de door de missionarissen zelf voortdurend aangehaalde problemen met hun concurrenten, de protestantse zendelingen, gaat Knipschild niet in. Kortom, we kijken uit naar het volgende boek van Knipschild, want ‘zijn’ missionarissen verdienen het.
(Ben Speet)

Harry Knipschild
De bekering van de wereld. Brieven, verhalen en ervaringen uit de geschiedenis van de missie
Walburg Pers Zutphen, 2013
224 blz., € 24,95 ISBN 978 90 5730 835 2

Lees nog veel meer interessante boekbesprekingen in de nieuwste G-Geschiedenis. Nu overal te koop!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder