Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Dode Zeerollen in Assen

19 juli 2013 [412] Olivier Keun

Het Drents Museum pakt weer eens uit, nu met een (voor de kenners) sensationele tentoonstelling over de Dode Zeerollen. Tot begin volgend jaar is in Assen een uniek archeologisch fenomeen van wereldformaat te zien met daaromheen een grote tentoonstelling over de befaamde Dode Zeerollen. Tot het hoogste politieke niveau in het land moest eraan te pas komen om de schatten naar Assen te krijgen.

Te zien zijn originele Bijbelse manuscripten en objecten uit de 2de eeuw v.Chr. tot de 1ste eeuw n.Chr. en alternatieve teksten die niet in de bijbel terecht zijn gekomen. De teksten op deze wereldberoemde rollen geven ons onschatbare informatie over de geschiedenis en cultuur uit de periode waarin belangrijke kenmerken van het jodendom en christendom gevormd werden. Verder worden er objecten getoond uit het oude Judea, uit de nederzetting van Qumran (de plaats waar de rollen gevonden zijn) en uit Jeruzalem. De Dode Zeerollen worden samen met het grafcomplex van Toetanchamon in Egypte en het Chinese Terracotta Leger in Xi’an als één van de grootste archeologische ontdekkingen van de 20ste eeuw gezien. De tentoonstelling wordt samengesteld in nauwe samenwerking met het Qumran Instituut in Groningen en de Israel Antiquities Authority.

Qumran
Het Qumran Instituut bestaat ruim vijftig jaar en is een kleine maar vermaarde tak van de universiteit, opgericht en tot bloei gebracht door Adam van der Woude en nu geleid door Mladen Popovic. De Gronings-Assense connectie met de rollen is minder vreemd dan die op het eerste gezicht lijkt. Van der Woude was een dusdanig gezaghebbend kenner van de materie dat zijn these dat de rollen het relaas bevatten van een afgescheiden groep Esseense joden, algemeen is aanvaard als de juiste.
De rollen bieden zicht op de joodse wortels van het christendom, maar een eensluidende geschiedenis vertellen ze zeker niet.
Als entree op de tentoonstelling is het fraaie verhaal van de ontdekking van de rollen raak: in de winter van 1947 zochten bedoeïenen een weggelopen dier uit hun kudde en belandden zo in de grot waar de rollen in kruiken waren verborgen. De geleerden die de rollen beschreven, waren als zovele joden op de vlucht voor de Romeinen die een grote joodse opstand met veel geweld neersloegen.
Hoogleraar Popovic is de enthousiaste gastconservator van de tentoonstelling in het Drents Museum dat steeds maar weer aansprekende evenementen organsieert. Ditmaal was de inspanning enorm, zowel financieel als politiek: Israel heeftr grote huiver om archeologische schatten uit te lenen en vergt daarom van de gast-regering een garantie op terugkeer. Kortom: de tentoonstelling over de Dode Zeerollen is één groot spektakel.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder