Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Calacheren, mag dat?

19 juli 2013 [412] Olivier Keun

In G-Geschiedenis van juli stond een artikel over predikant Jacob Capiteyn en daarin kwam het woord "calacheren" voor. Menige lezer vraagt zich af wat voor spannends dit fraaie woord eigenlijk betekent.

Calacheren, ook geschreven als calachaeren of calacharen, was (in de koloniale tijd) het samenleven van een blanke resident en een zwarte vrouw of tapoejerin (halfbloed), een relatie die verboden was door het calvinisme maar noodgedwongen werd getolereerd. Er was nogal een verschil tussen de straffe mores in het moederland en de dagelijkse praktische oplossingen in de koloniën.
De uitleg die A. Eekhof (De negerpredikant J.E.J. Capitein. ’s Gravenhage, 1917, p. 46) geeft:
De mannelijke leden der gemeente leefden in een soort huwelijk met de negerinnen of tapoejerinnen – afstammelingen van een blanken vader en zwarte moeder- hetgeen men in de volkstaal “calacharen” noemde. Deze personen nu vonden geen vrijmoedigheid – en volgens Capitein terecht – , om tot de tafel des Heeren te naderen, daar zij door hun aanzitten het verbond Gods zouden ontheiligen en Gods toorn over de gansche gemeente verwekken. Deze gewoonte was ook vrij algemeen, al maakte de directeur-generaal hierop een loffelijke uitzondering.
(André Capiteyn)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder