Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Bouw Schatkamer Domplein II gestart

03 juni 2013 [412] Olivier Keun

Onlangs is in Utrecht begonnen met de bouw van de zogeheten Schatkamer Domplein II. De werkzaamheden, die voor een groot deel bestaan uit archeologisch onderzoek met een grote opgraving in het najaar, zullen ruim een jaar in beslag nemen. De opening is voorzien voor juni 2014. Het is voor het eerst in Nederland dat archeologie op deze schaal en permanent voor publiek toegankelijk wordt gemaakt.

Een nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Utrecht heeft hiervoor de basis gelegd. Eerdere opgravingen van archeoloog Van Giffen in 1949 bepaalden de vorm van het centrum. Schatkamer II krijgt een omvang van 350 m2 en een diepte van bijna vijf meter. De entree komt te liggen in het hart van het Domplein, tussen Domtoren en Domkerk. Glazen vensters in de bestrating verbinden de wereld onder en boven het plein met elkaar.
Naast grote sponsors hebben inmiddels ook honderden particulieren hun steentje bijgedragen door een vierkante meter Domplein te adopteren of vriend te worden. Op alle dagen behalve maandag kunnen bezoekers een kijkje nemen in Schatkamer Domplein 1 met een rondleiding op het Domplein. Op woensdag- en zaterdagmiddag zijn er ‘sneak previews’, speciale rondleidingen op en rond de bouwplaats met een kijkje in de keuken van de archeoloog. In het najaar volgen activiteiten waarbij de archeoloog een handje kan worden geholpen.
Al voor aanvang van de werkzaamheden voor Schatkamer Domplein II deed archeoloog Robert Hoegen een fascinerende vondst. Een 14de-eeuwse grafsteen en enkele skeletten kwamen midden in de winter aan het licht bij het aanleggen van een nieuw tracé voor kabels en leidingen. In de smalle sleuven voor de kabels en leidingen werd een rode zandstenen grafsteen gevonden met een prachtige gotische inscriptie. Er bovenop vonden de archeologen van de gemeente Utrecht een skelet. Of de grafsteen en het skelet bij elkaar horen is nog een raadsel. De steen hoort volgens de inscriptie bij de vicaris van het bisdom Utrecht, Bertoldus Ponc. overleden in 1397. In het kerkelijk bestuur is de vicaris een belangrijk man en behoort tot se staf van de bisschop.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder