Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Gruuthusehandschrift terug in Brugge

24 maart 2013 [412] Olivier Keun

Vanaf donderdag 21 maart is het Middelnederlandse Gruuthusehandschrift het middelpunt van de spectaculaire tentoonstelling Liefde & Devotie in Brugge. Eeuwenlang was dit bijzondere handschrift in particuliere handen, tot de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (KB) het in 2007 aankocht. Bij hoge uitzondering is het nu drie maanden te zien in het Gruuthusemuseum.

Unieke kunstvoorwerpen brengen de teksten en thema’s uit het handschrift weer tot leven. Ze schetsen het culturele, sociale en religieuze klimaat in Brugge, dat in de vroege 15de eeuw een internationale handelsstad was.
Het unieke middeleeuwse Gruuthusehandschrift is een vroeg-15de-eeuws handschrift en een van de belangrijkste bronnen voor de Middelnederlandse letterkunde en voor de cultuurgeschiedenis van de Lage Landen. Het was het laatste topstuk van middeleeuwse cultuur dat nog in particuliere handen was. Kort na de aanschaf heeft de KB het geheel gedigitaliseerd via www.kb.nl/gruuthuse.
Nu heeft de KB het handschrift uitgeleend aan het Gruuthusemuseum, waar het onderdeel is van een internationale tentoonstelling.
Uit de rijke collectie van de KB zijn in Brugge nog meer handschriften te zien, bijvoorbeeld het Haags liederenhandschrift en verschillende verluchte handschriften.

Tentoonstelling Liefde & Devotie
De thema’s uit het Gruuthusehandschrift zelf vormen de rode draad van de tentoonstelling: muziek, liefde, ‘conste’, gezelschap en devotie. Ze schetsen niet alleen de rijke inhoud van het handschrift, maar ook de context waarin het ontstond. Circa 250 objecten uit de periode rond 1400 en hedendaagse vergelijkbare kunstvoorwerpen brengen de teksten tot leven: sculpturen, handschriften, juwelen, sier- en gebruiksvoorwerpen.
Jos Koldeweij, hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit, is gastconservator van de tentoonstelling. ‘De expositie begint in Brugge rond 1400, dat dan een belangrijke handelsstad is. “Het New York van de middeleeuwen” wordt het wel genoemd. Veel internationale contacten komen hier samen en dat zie je terug in het Gruuthusehandschrift.’
Een vrij uitgebreid randprogramma begeleidt de tentoonstelling, met onder meer een middeleeuwse markt, lezingen, een wetenschappelijk congres. Zie voor meer informatie: www.liefdeendevotie.be De tentoonstelling is tot en met 23 juni 2013 te zien.

KB, nationale bibliotheek van Nederland
De KB (Koninklijke Bibliotheek) is de nationale bibliotheek van Nederland en heeft als missie om mensen en informatie samen te brengen. De komende jaren spant de KB zich in om alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften te digitaliseren.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder