Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Peter de Grote, een bevlogen tsaar

11 maart 2013 [412] Olivier Keun

Een zeeman was hij, timmerman, een groot geleerde en een held, ten diepst’ van Rusland in de ban, een werker op ’s lands troon gesteld. (Aleksander Poesjkin)

Aan het begin van het Nederland-Ruslandjaar 2013 opent de Hermitage Amsterdam een grote tentoonstelling over Peter de Grote (1672–1725), vernieuwer van Rusland.
De tentoonstelling geeft een beeld van deze originele, bevlogen en leergierige Russische tsaar die, toen hij op zeventienjarige leeftijd alle macht kreeg, vastbesloten was het land te moderniseren. Hij slaagde erin de krijgsmacht en de kerk te hervormen, breidde handel en nijverheid uit en verbeterde het onderwijs en de volksgezondheid. Hij versterkte Rusland tot een Europese grootmacht, met een volledig nieuwe hoofdstad: St.-Petersburg, ‘venster op het westen’.

Met historische voorwerpen, schilderijen, archeologische gouden sieraden uit Siberië, voorwerpen uit de Oudheid, wapens en bijzondere documenten wordt in de tentoonstelling het leven geschetst van één van de intrigerendste figuren uit de wereldgeschiedenis. Ook kocht hij al op jeugdige leeftijd kunst, waaronder een Rembrandt (voor tachtig gulden), en legde daarmee een basis voor de latere collectie van de Hermitage in St.-Petersburg. Reislustig als hij was, ondernam Peter de Grote twee reizen naar West-Europa. Zo bezocht hij de Republiek der Nederlanden, waar met name Amsterdam, één van de handels- en kenniscentra van de wereld, hem inspireerde tot de stichting van zijn nieuwe hoofdstad. Vooral de liberale mentaliteit en de unieke grachten maakten diepe indruk. Zijn aanstekelijke nieuwsgierigheid was opmerkelijk en zo sloot hij vriendschappen voor het leven met prominente Nederlanders als Nicolaas Witsen (burgemeester van Amsterdam), Christoffel van Brants (transporteur, graan- en wapenhandelaar), Albert Seba (apotheker en verzamelaar van naturalia) en Frederik Ruysch (arts, anatoom en botanicus). Als een spons zoog hij hun kennis op over scheepsbouw, instrumenten maken, timmerwerk, etsen, secties verrichten, tanden trekken, papier scheppen, tuinontwerp en boekdrukkunst et cetera. Als geen ander erkende hij het belang van vakmanschap. Uiteindelijk beheerste hij zelf veertien ambachten. Hoe dit zijn vruchten in Rusland afwierp, laat Peter de Grote, een bevlogen tsaar zien. Bovendien tonen veel persoonlijke voorwerpen uit Peters voormalig bezit, waaronder zijn schitterende kostuums, zijn opgezette hond en een koets, aan hoezeer zijn smaak door het westen was beïnvloed.

De collectie van het Staatsmuseum de Hermitage in St.-Petersburg is het uitgangspunt van de tentoonstelling. Daarnaast zijn er aanvullingen uit collecties van binnenlandse en buitenlandse musea en instellingen.

Nederland-Ruslandjaar
Het jaar 2013 staat in het teken van de bijzondere relatie tussen Rusland, Nederland en Amsterdam. Sinds de Gouden Eeuw zijn de twee landen belangrijke handelspartners. De eeuwen daarna werden de banden versterkt. Zo rukten in 1813 – bij de val van Napoleon – Russische kozakken op tot aan de poorten van Amsterdam. En verschillende Oranjes huwden met leden of nazaten van de keizerlijke Romanov-familie. De banden tussen Nederland en Rusland werden in 2009 bekroond door de opening van de Hermitage Amsterdam, de West-Europese satelliet van het beroemde museum in St.-Petersburg.

Hermitage Amsterdam
Amstel 51
1018 EJ Amsterdam
Tentoonstelling van 9 maart t/m 13 september 2013


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder