Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Afkoop Scheldetol 150 jaar

11 maart 2013 [412] Olivier Keun

De haven werd na de val van Antwerpen in 1585 gefnuikt door de tolbarrière die de Admiraliteit van Zeeland afdwong. Pas met de Franse overheersing werd de Schelde vanaf 1796 tolvrij. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden bestendigde de groei van de haven. De Belgische secessie van 1830 betekende een nieuwe blokkade van de Schelde door Nederland. Tussen 1839 en 1863 konden schepen alleen naar en van Antwerpen varen indien ze tol betaalden.

Die transitbelasting kregen de buitenlandse rederijen wel terugbetaald door de Belgische overheid. Diplomatiek overleg tussen Nederland en België resulteerde in het verdrag van 12 mei 1863. Daarbij beloofde de Nederlandse staat om voor eeuwig geen scheepvaartrechten op de Schelde meer te innen mits een afkoopsom van 17.141.640 gulden. België betaalde ongeveer een derde; de rest werd voornamelijk betaald door Groot-Brittannië en 24 andere landen en vrijsteden. Om de concurrentie tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam niet scheef te trekken, werd bepaald dat de loodsgelden aan elkaar zouden gekoppeld worden.
De afkoop van de Scheldetol werd op 1 en 2 augustus gevierd in Antwerpen en het in Antwerpen gebouwde klipperfregat Marnix van Sinte-Aldegonde voer op 1 augustus 1863 als eerste schip tolvrij uit. De Belgische regering hoopte met de afkoop van de Scheldetol de Antwerpse antibelgicistische Meetingpartij (tevergeefs) de wind uit de zeilen te nemen.
In 1883 werd op het Marnixplein in Antwerpen een standbeeld, naar ontwerp van architect Winders, opgericht om twintig jaar tolvrije Schelde te vieren. Tegelijkertijd paste het in de opsmuk van het Zuid voor de Wereldtentoonstelling van 1885.
(Harry van Royen)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder