Stelling

Bibliotheken moeten sneller en radicaler moderniseren

Stem

Agenda

Van Croÿ tot Arenberg
Een van de favoriete verblijfplaatsen van de familie Arenberg was het kasteel in Heverlee, bij Leuven. Tot begin 17de eeuw was het in het bezit van een andere adellijke familie, de Croÿs. Het was Willem van Croÿ die de oude burcht langs de Dijle liet ombouwen tot een kasteel dat gezien wordt als hét voorbeeld van de Vlaamse Renaissance. Het kasteel op 'de manier van Brabant' gebouwd kreeg zelfs navolging buiten de Lage Landen.
Achter de muur
De multimediale tentoonstelling The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains biedt een bijzondere inkijk in het gesloten pantheon der rocksterren. Drummer Nick Mason bij de presentatie in Dortmund: ‘This band was famous for not getting on, this exibition is about collaboration.’

Afkoop Scheldetol 150 jaar

11 maart 2013 [412] Olivier Keun

De haven werd na de val van Antwerpen in 1585 gefnuikt door de tolbarrière die de Admiraliteit van Zeeland afdwong. Pas met de Franse overheersing werd de Schelde vanaf 1796 tolvrij. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden bestendigde de groei van de haven. De Belgische secessie van 1830 betekende een nieuwe blokkade van de Schelde door Nederland. Tussen 1839 en 1863 konden schepen alleen naar en van Antwerpen varen indien ze tol betaalden.

Die transitbelasting kregen de buitenlandse rederijen wel terugbetaald door de Belgische overheid. Diplomatiek overleg tussen Nederland en België resulteerde in het verdrag van 12 mei 1863. Daarbij beloofde de Nederlandse staat om voor eeuwig geen scheepvaartrechten op de Schelde meer te innen mits een afkoopsom van 17.141.640 gulden. België betaalde ongeveer een derde; de rest werd voornamelijk betaald door Groot-Brittannië en 24 andere landen en vrijsteden. Om de concurrentie tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam niet scheef te trekken, werd bepaald dat de loodsgelden aan elkaar zouden gekoppeld worden.
De afkoop van de Scheldetol werd op 1 en 2 augustus gevierd in Antwerpen en het in Antwerpen gebouwde klipperfregat Marnix van Sinte-Aldegonde voer op 1 augustus 1863 als eerste schip tolvrij uit. De Belgische regering hoopte met de afkoop van de Scheldetol de Antwerpse antibelgicistische Meetingpartij (tevergeefs) de wind uit de zeilen te nemen.
In 1883 werd op het Marnixplein in Antwerpen een standbeeld, naar ontwerp van architect Winders, opgericht om twintig jaar tolvrije Schelde te vieren. Tegelijkertijd paste het in de opsmuk van het Zuid voor de Wereldtentoonstelling van 1885.
(Harry van Royen)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Momentum voor de gruwel

De notulen van de Wannseeconferentie vormen een uniek document. Letterlijk omdat van de dertig gemaakte kopieën er maar één exemplaar bewaard is dat na de Tweede Wereldoorlog is opgedoken. Figuurlijk omdat in geen enkel ander document van nazi-Duitsland de ideeën over de massamoord op de Joden zo samenhangend, duidelijk én cynisch zijn geformuleerd.

Lees verder

Kroniek

Vrouw mag niet veel

In zaal De Doele in Bolsward hield maandagavond 1 december 1908, 110 jaar geleden, de 'Vereeniging voor vrouwenkiesrecht' eene vergadering. Een van de sprekers was Mejuffrouw C.S. Groot, Presidente der afdeeling Hoorn. Spreekster toonde met aanhalingen uit ’t Burgerlijk Wetboek hoe weinig de Nederlandsche vrouwen mogen.

Lees verder

Heilige van de week

Theresia van Avilla - 15 oktober († 1582)

De naam Theresia komt waarschijnlijk van het Griekse woord voor warmte, zomer, of het Griekse jageres. Misschien betekent de naam wel bewoonster van het eiland Thera, tegenwoordig Santorini.

Lees verder