Stelling

Alle mondiale problemen hebben één oorzaak: er zijn teveel mensen

Stem

Agenda

Oorlogsgetuigen
De Tachtigjarige Oorlog leeft vooral voort als de moedige opstand van de nietige Lage Landen tegen het oppermachtige en brute Spanje. De werkelijkheid was complexer. Sociale ongelijkheid, godsdiensttwisten, verstedelijking en verburgerlijking zijn maar een paar ingrediënten van het verhaal, dat ooit begon als een schreeuw om meer individuele vrijheid. 80 jaar oorlog in het Rijksmuseum in Amsterdam wil het hele verhaal vertellen.
Anonieme Richter
Gerhard Richter, een grote Duitse kunstenaar, inspireerde filmmaker Florian Henckel von Donnersmarck (‘Das Leben der Anderen’) voor de film ‘Werk ohne Autor’, dat een beklemmend beeld schetst van Duitsland in en na de Tweede Wereldoorlog. Ook geeft de film een goed overzicht van de verschillende kunststromingen in de vorige eeuw.
Koloniaal museum Tervuren
Eind vorig jaar heropende het Afrikamuseum in Tervuren. Al ver voor daarvoor daverde het in de media over de manier waarop het museum, quasi-modern Africamuseum genaamd, het koloniale verleden zou presenteren. Zoals de stichter, Leopold II, bedoeld had? Of met uitleg over de zwarte kanten van het verleden, ongeacht het koninklijk tintje?

Afkoop Scheldetol 150 jaar

11 maart 2013 [412] Olivier Keun

De haven werd na de val van Antwerpen in 1585 gefnuikt door de tolbarrière die de Admiraliteit van Zeeland afdwong. Pas met de Franse overheersing werd de Schelde vanaf 1796 tolvrij. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden bestendigde de groei van de haven. De Belgische secessie van 1830 betekende een nieuwe blokkade van de Schelde door Nederland. Tussen 1839 en 1863 konden schepen alleen naar en van Antwerpen varen indien ze tol betaalden.

Die transitbelasting kregen de buitenlandse rederijen wel terugbetaald door de Belgische overheid. Diplomatiek overleg tussen Nederland en België resulteerde in het verdrag van 12 mei 1863. Daarbij beloofde de Nederlandse staat om voor eeuwig geen scheepvaartrechten op de Schelde meer te innen mits een afkoopsom van 17.141.640 gulden. België betaalde ongeveer een derde; de rest werd voornamelijk betaald door Groot-Brittannië en 24 andere landen en vrijsteden. Om de concurrentie tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam niet scheef te trekken, werd bepaald dat de loodsgelden aan elkaar zouden gekoppeld worden.
De afkoop van de Scheldetol werd op 1 en 2 augustus gevierd in Antwerpen en het in Antwerpen gebouwde klipperfregat Marnix van Sinte-Aldegonde voer op 1 augustus 1863 als eerste schip tolvrij uit. De Belgische regering hoopte met de afkoop van de Scheldetol de Antwerpse antibelgicistische Meetingpartij (tevergeefs) de wind uit de zeilen te nemen.
In 1883 werd op het Marnixplein in Antwerpen een standbeeld, naar ontwerp van architect Winders, opgericht om twintig jaar tolvrije Schelde te vieren. Tegelijkertijd paste het in de opsmuk van het Zuid voor de Wereldtentoonstelling van 1885.
(Harry van Royen)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Friet voor de vogels

Terwijl ik dit boek in de tuin lees, hoor ik een groene halsbandparkiet. Kleurrijk voorbeeld van een stadsexoot, die zich, komend uit tropische bosgebieden, perfect heeft aangepast aan het koelere Europese stadsleven (in De Brusselse Neckstraat slapen er ’s avonds 4.000).

Lees verder

Kroniek

Ivanhoe

Tweehonderd jaar geleden, in 1819, creëerde Walter Scott een geheel nieuw literair genre, de historische roman. Met in de hoofdrol de held Ivanhoe. Hierna verschenen 'De Leeuw van Vlaanderen' van Hendrik Conscience, 'De drie musketiers' en 'Robin Hood'. Walter Scott verzon een figuur in een historische werkelijkheid. Zeker in de 19de eeuw speelde nationalistische elementen een belangrijke rol. Bij Ivanhoe zijn de Saksen de goeden, de (Franse) Normandiërs de kwaaierikken.

Lees verder

Heilige van de week

Rachel

15 januari(† ca. 1600 voor Chr.) Deze naam betekent in het Hebreeuws schaap. Rachel wordt genoemd in het Oude Testament. Op een dag komt er een jongen, Jakob, naar het dorp waar Rachel woont. Hij is verliefd op haar en wil met haar trouwen. Haar vader Laban wil dat Jakob eerst zeven jaar zijn kudde schapen hoedt. Jakob stemt toe.

Lees verder