Stelling

Onze oliedorst financiert onze wapenindustrie

Stem

Agenda

Elamieten, Parthen en Seleuciden
Al decennia leven Iran en het Westen onder gespannen politieke verhoudingen, hetgeen bijdraagt aan een relatief grote onbekendheid met de Iraanse oude cultuur. De expositie Iran, bakermat van de beschaving in het Drents Museum belicht in een razend tempo het historisch enorm rijke land.
Dames van de barok
Welke rol speelden vrouwelijke kunstenaars in het door mannen gedomineerde Italië tussen de late Renaissance en de Barok? Deze vraag onderzoekt het Museum voor Schone Kunsten Gent in zijn najaarstentoonstelling. Aan de hand van een vijftig-tal topwerken brengt het museum de cruciale rol van de vrouw in de Italiaanse schilderkunst van 1580 tot 1680 aan het licht.

Afkoop Scheldetol 150 jaar

11 maart 2013 [412] Olivier Keun

De haven werd na de val van Antwerpen in 1585 gefnuikt door de tolbarrière die de Admiraliteit van Zeeland afdwong. Pas met de Franse overheersing werd de Schelde vanaf 1796 tolvrij. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden bestendigde de groei van de haven. De Belgische secessie van 1830 betekende een nieuwe blokkade van de Schelde door Nederland. Tussen 1839 en 1863 konden schepen alleen naar en van Antwerpen varen indien ze tol betaalden.

Die transitbelasting kregen de buitenlandse rederijen wel terugbetaald door de Belgische overheid. Diplomatiek overleg tussen Nederland en België resulteerde in het verdrag van 12 mei 1863. Daarbij beloofde de Nederlandse staat om voor eeuwig geen scheepvaartrechten op de Schelde meer te innen mits een afkoopsom van 17.141.640 gulden. België betaalde ongeveer een derde; de rest werd voornamelijk betaald door Groot-Brittannië en 24 andere landen en vrijsteden. Om de concurrentie tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam niet scheef te trekken, werd bepaald dat de loodsgelden aan elkaar zouden gekoppeld worden.
De afkoop van de Scheldetol werd op 1 en 2 augustus gevierd in Antwerpen en het in Antwerpen gebouwde klipperfregat Marnix van Sinte-Aldegonde voer op 1 augustus 1863 als eerste schip tolvrij uit. De Belgische regering hoopte met de afkoop van de Scheldetol de Antwerpse antibelgicistische Meetingpartij (tevergeefs) de wind uit de zeilen te nemen.
In 1883 werd op het Marnixplein in Antwerpen een standbeeld, naar ontwerp van architect Winders, opgericht om twintig jaar tolvrije Schelde te vieren. Tegelijkertijd paste het in de opsmuk van het Zuid voor de Wereldtentoonstelling van 1885.
(Harry van Royen)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Roomse wonderkamer

‘De verscheidenheid aan historische getuigenissen is vrijwel onbeperkt. Alles wat de mens zegt of schrijft, alles wat hij maakt of aanraakt, kan en moet ons iets over hem vertellen’. Die passage uit Geschiedenis als ambacht, het essay van de Franse historicus en Annales-stichter Marc Bloch, weerklinkt als een riedel na lectuur van dit alleraardigst boek(je).

Lees verder

Kroniek

Zijn garnalen vis?

Op 12 oktober 1928, negentig jaar geleden, doet de kantonrechter te Lemmer uitspraak in de zaak tegen de Lemster vissers, die vervolgd waren omdat zij garnalen buiten de afslag om verkocht hadden. Dat mag niet, zo wordt gezegd, want de gemeenteverordening bepaalt dat alle vis aan de afslag moet worden verkocht. De betrokken vissers zijn van rechtsvervolging ontslagen, omdat, zo zegt de kantonrechter, de garnaal geen vis is.

Lees verder

Heilige van de week

Theresia van Avilla - 15 oktober († 1582)

De naam Theresia komt waarschijnlijk van het Griekse woord voor warmte, zomer, of het Griekse jageres. Misschien betekent de naam wel bewoonster van het eiland Thera, tegenwoordig Santorini.

Lees verder