Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Boeven in de familie?

24 februari 2013 [412] Olivier Keun

'Boeven in de familie' is één van de onderwerpen die op zaterdag 2 maart aan de orde komen op de eerste landelijke genealogiedag die de interessegroep Genealogie van de Hobby Computer Club (HCC) in Baarn organiseert. Een ander onderwerp vertelt hoe historische informatie of stamboomgegevens in boekvorm kunnen worden gepubliceerd.

Hans van Felius, medewerker van het Noord-Hollands Archief, tekent voor het onderwerp ‘Boeven in de familie’. Het begon met een toevallige vondst in het Rijksarchief in Noord-Holland die weer leidde tot een vraag aan het Zeeuws Archief in Middelburg of daar wat te vinden over gevangenen in Zeeland in de 19de eeuw? De toevallige vondst in Noord-Holland betrof een inschrijving als gevangene van zijn oom en opa, ome Kees van Felius. Maar ook zijn broers en ouders kwamen met justitie in aanraking. Waarom zit ome Kees in Holland en waarom was hij veroordeeld door het gerechtshof in Hoorn? Het archief van Hoorn is verloren gegaan, maar het militair archief zegt dat hij in 1880 veroordeeld was voor het stelen van een stuk kaas en zes sigaren, wat hem op oneervol ontslag uit militaire dienst kwam te staan. Zijn Zeeuwse familie zat meestal voor stropen en strandjutten in de gevangenis. Je komt in de gevangenis voor voorarrest en veroordelingsgegevens kun je vinden in de archieven van de rechtbank. Het proces verbaal geeft de naam van de verdachte en de getuigen, het vonnis en de rechtsgang van dit proces. In de dossiers zitten verhoren, getuigenverklaringen, bewijsstukken, het vonnis en de uiteindelijke straf.
Door dit soort vondsten beginnen mensen in een stamboom te leven en vormt zo een waardevolle aanvulling van de kale stamboom. Zo worden personen toch wat bekender en kom je te weten hoe zo’n persoon in de maatschappij functioneerde.
Eigenlijk een ongewoon verhaal over gewone mensen; mensen die we allemaal in de familie kunnen hebben.
Dick van de Heg verzorgt de lezing over het zelf uitgeven van een boek over een familiegeschiedenis. Voordat je daar aan begint moet je een aantal keuzes maken. Zoals beschrijf je alle familieleden of tot een bepaalde generatie, hoe breed ga je in het gebruik van je bronnen, plaats je foto’s en delen van akten, hoe druk je die af en welke resoluties gebruik je daarbij, welk formaat boek wil je en wat is de omvang van het aantal pagina’s en wat kost het en is het haalbaar? Van Heg is secretaris van de Vereniging Veluwse Geslachten.

De bijeenkomst wordt gehouden in zalencentrum Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn, op loopafstand van het station, aanvang 11 uur, toegang gratis.
Zie ook http://genealogie.hcc.nl en www.stamboom.nl


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder