Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

De Koloniën van Weldadigheid

02 februari 2013 [412] Olivier Keun

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt 180.000 euro beschikbaar voor de Nederlands-Belgische samenwerking rondom de voordracht van de Koloniën voor UNESCO Werelderfgoed. De ondertekening vond plaats in Huize Westerbeek in Frederiksoord, waar de Maatschappij van Weldadigheid in 1818 werd opgericht.

Rein Munniksma, gedeputeerde en voorzitter van de stuurgroep ‘Koloniën van Weldadigheid – Op weg naar Werelderfgoed 2018’ is blij met de steun van het Rijk: ‘Dit onderstreept dat ook het Rijk actief betrokken is om de Koloniën van Weldadigheid de UNESCO Werelderfgoed-status te geven. Het laat zien dat de nominatie meer is dan een dossier. Met de bijdrage kunnen we kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van toerisme, economische ontwikkeling, monumentenzorg of ruimtelijke ordening. Dat is van belang voor de ontwikkeling en het behoud van deze bijzondere gebieden. De kennis en ervaring van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed helpt ons daarbij.’

Cees van ’t Veen, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:  ‘Het geld is bedoeld om de samenhang te versterken, de uitstraling te vergroten en de uitwisseling tussen de Koloniën verder op gang te brengen. Natuurlijk dragen we als Rijksdienst ook graag met onze kennis bij aan het nominatietraject.’ Dat gebeurt vanuit het uitvoeringsprogramma ‘Visie erfgoed en ruimte’. Hierin geeft het kabinet vijf politieke prioriteiten van het erfgoedbeleid aan, waarvan een het (voorlopige) UNESCO Werelderfgoed is.

Belgische en Nederlandse partijen werken samen om de Koloniën van Weldadigheid in 2018 te laten erkennen als UNESCO Werelderfgoed. Uit onderzoek voor het nominatiedossier is inmiddels gebleken dat het om vijf aaneengesloten gebieden gaat: Veenhuizen, Frederiksoord/Wilhelminaoord/ Willemsoord/Oost- en Westvierdeparten, Ommerschans én het Belgische Wortel en Merksplas.

Werelderfgoed is erfgoed waarvan vaststaat dat het uniek en onvervangbaar is en de betekenis ervan het nationale belang overstijgt. Op dit moment staan er in Nederland negen sites op de Werelderfgoedlijst van UNESCO: het eiland Schokland en omgeving, de Stelling van Amsterdam, het molencomplex Kinderdijk – Elshout, het Woudagemaal, Willemstad Curaçao, droogmakerij De Beemster, het Rietveld Schröderhuis, de Waddenzee en de Grachtengordel van Amsterdam.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder