Stelling

Alle scholieren moeten een gratis museumpas krijgen

Stem

Agenda

‘Hoe maakt u het?’
Zondag 28 april is de Vlaamse Erfgoeddag, met 950 gratis activiteiten rondom ambachten en vakmanschap. ‘Handenwerk’ spreekt steeds meer mensen aan, net als de bijhorende verhalen over het doorgeven van vaardigheden, kennis en inzicht. Het erfgoed dus. Het rijke programma van deze editie is vanaf nu online raadpleegbaar op www.erfgoeddag.be
Onse huysen verciert
Werd Nederland tijdens de Tachtigjarige Oorlog geboren, het was de Synode van Dordrecht (1618-1619) die onze taal en (protestantse) cultuur heeft gevormd. De stad herdenkt deze destijds internationale gebeurtenis met drie tentoonstellingen en tal van activiteiten, zoals in het Dordts Patriciërshuis, waar de expositie ‘Kerkelijke en politieke strijd in prenten’ veel zegt over de gevarendriehoek remonstranten, contraremonstranten en katholieken.

Niet-communistische contrapropaganda

14 januari 2013 Anneke Dekker

In december verscheen een boek over ‘Interdoc’, een Europese spionagenetwerk, waarover nog bijna niets is geschreven. Prof.dr. Giles Scott-Smith, hoogleraar diplomatieke geschiedenis aan de Universiteit Leiden, werkte bijna tien jaar aan het boek ‘Interdoc, een geheim netwerk in de Koude Oorlog’. Het gaat over een bijzondere samenwerking tussen de Nederlandse, Franse en Duitse inlichtingendiensten van 1963 tot 1986 via het netwerk Interdoc dat probeerde de publieke opinie te vormen en manipuleren.

Interessant is dat hierbij heel gecalculeerd en bewust propaganda is ingezet op een manier die je vooral van het Oostblok zou verwachten. Via mantelorganisaties, talrijke publicaties, campagnes en ‘vermenigvuldigers’ zoals journalisten en wetenschappers werd ‘psychologisch’ oorlog gevoerd tegen de communistische ideologie. Erg interessant is dat dit alles ook grotendeels werd gefinancierd door grote Nederlandse bedrijven zoals Shell, Unilever, Philips en banken. In zijn conclusie schrijft Giles Scott-Smith: ‘Het Interdoc-experiment levert vragen op over de relatie tussen inlichtingendiensten en de democratische staat: wie beslist eigenlijk wat er verdedigd moet worden en hoe dat moet gebeuren?’ Tot nu toe schreef alleen oud-onderzoeksjournalist Paul Koedijk eind jaren negentig iets over Interdoc. Scott-Smith had als enige historicus exclusief toegang tot de documenten van oud-verzetsstrijder en BVD-er Cees Cornelis van den Heuvel, die worden bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag. Grotendeels op basis van deze documenten aangevuld met tientallen interviews kwam dit boek tot stand. Volgens de auteur ontbrak echter alle documentatie van onder meer de multinational Shell en de Franse inlichtingendienst. Scott-Smith vermoedt ook dat Cees van den Heuvel in overleg met de AIVD besloot om bepaalde informatie achter te houden. Al ontkent de AIVD dit volgens de historicus, die ook met grote regelmaat de WOB heeft ingezet om aan informatie te komen.
(Mathilde Sanders)

Links:
http://www.uitgeverijboom.nl/boeken/geschiedenis/interdoc_9789461052087/
http://www.hum.leiden.edu/history/staff/scott-smith.html
http://www.bol.com/nl/p/verspieders-voor-het-vaderland/666825814/


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Haat-liefde

Werden in het verleden handboeken over de geschiedenis van de Katholieke Kerk vooral vanuit de Nijmeegse universiteit geschreven, nu namen Tilburgse collega’s het stokje over. Schelkens, Van Geest en Van Gennip hebben hun colleges over twee millennia christendom uitgewerkt tot een compact handboek. In een heldere stijl zijn de auteurs er goed in geslaagd om, weliswaar laverend, een gulden middenweg te bewandelen tussen enerzijds een institutionele geschiedschrijving en anderzijds een ideeën- en mentaliteitsgeschiedenis.

Lees verder

Kroniek

Robinson Crusoe verschijnt

Op 25 april 1719, 300 jaar geleden, wordt Daniel Defoes ‘Robinson Crusoe’ gepubliceerd. Doordat de auteursnaam in de eerste editie ontbrak, namen de lezers aan dat Crusoe werkelijk bestond en dit een autobiografische vertelling van diens wonderlijke avonturen was.

Lees verder

Heilige van de week

Joris 23 april († 303)

Joris is afgeleidt van het Griekse georgius. Dit betekent landbouwer.

Lees verder