Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Gelre! Gelre!

19 december 2012 [412] Olivier Keun

Met die kreet gingen de Gelderse legers hun tegenstanders, meestal de buurgewesten, te lijf. En dat was nogal eens het geval. Door het leenstelsel waarmee de keizer van het Duitse Rijk de steun dacht te kopen van zijn helpers, verslapte juist zijn greep op hen.

Ze gingen zich als zelfstandige vorsten gedragen, terwijl de keizer zijn zeggenschap alleen maar met diezelfde vorsten zou kunnen terugveroveren. De keizerlijke leenmannen verschaften zich met agressief ellebogenwerk allengs meer ruimte. Zo ook de heren van Gelre – al ontstaat die naam niet meteen. Vanuit twee kernen, Zutphen en Wassenberg in het, nu Duitse, Overkwartier, ontstaat in een ontstellende reeks van oorlogen uit een lappendeken van losse delen een machtig hertogdom. Het omvat het huidige Gelderland – met nog wat open gaten – en het Overkwartier. Hellinga heeft ernaar gestreefd de chaotische taferelen in een overzichtelijk geheel bijeen te brengen. Daarmee wil hij, zoals weleer de hertogen met het zwaard, nu met het woord meer recht te doen aan het belang van Gelre binnen de Nederlanden. Tussendoor praat hij de lezer bij over aspecten van de Middeleeuwen en over de ontwikkelingen bij de vermaledijde buren. Het is jammer dat we niet te weten komen waaraan hij zijn uitgebreide kennis ontleent: een overzicht van bronnen en literatuur ontbreekt helaas.
(Jan van der Meer)

Gerben Graddesz Hellinga
Hertogen van Gelre. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (1021-1581).
Walburg Pers Zutphen, 2012.
176 blz. € 29,95 ISBN 978 90 5730 831 4


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder