Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Game voor erfgoed

20 november 2012 [412] Olivier Keun

Games – online, offline en als app – zijn hotter dan ooit in de cultureel-erfgoedsector. Vreemd, want deze sector werkt met een ingewikkelde mix van archiefmateriaal, historische kunst- en andere voorwerpen, getuigenissen, tradities en technieken. Is dat wel compatibel met zoiets lichtzinnigs als games? Want games, dat stelt toch vaak niet meer voor dan entertainment dat een loopje neemt met de geschiedenis of realiteit?

Met de conferentie ‘Erfgoed & Games. Level 2’ (29 november) wil FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, aantonen dat er games een aantoonbare meerwaarde hebben voor de cultureel-erfgoedsector. De vertaalslag van collecties naar specifieke (vaak als ‘moeilijk bereikbare’) doelgroepen als kinderen en jongeren loopt immers niet altijd van een leien dakje. Games, zo tonen een aantal succesvolle voorbeelden aan, bieden echter onschatbare troef om die kennis op een informele én aangename manier over te brengen. In het Verenigd Koninkrijk heeft men het dan over learning through play). Het feit dat driekwart van de jongeren vandaag een smartphone bezit (cijfers van de onderzoeksgroep MICT van de UGent), duidt mee op het grote potentieel voor dit doel.
Het neusje van de zalm situeert zich op het snijpunt van technologie, de combinatie van online en fysieke spelopdrachten (offline dus) en interactie op verschillende locaties, alternerend naargelang het spel vordert, al dan niet met mede-gamers van vlees en bloed. Allicht zal de game van de Europese fictiereeks ‘The Spiral’  (over de roof van zes kunstwerken uit evenveel Europese musea) de komende tijd het meest in de kijker komen te staan. In Nederland wees het succesvolle ‘realtime reallife’ erfgoedgame ‘De Leguanen’ de weg naar hoe games er in de toekomst kunnen uitzien.
Dat games het educatief instrument van de toekomst zijn, is niet alleen het standpunt van FARO, maar ook dat van een aantal experts die op deze conferentie hun argumentatie daarvoor komen uiteenzetten. Andrew Payne (VK) is het hoofd van de dienst Education & Outreach van de Britse National Archives en een wereldwijde autoriteit van hoe archieven hun collecties op een fijne én educatief sterke manier kunnen ontsluiten. Ook Nico Verplancke (Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie, IBBT) en Anne Vroegop (EYE Filminstituut en Not-for-profit.nl) maken de staat op in resp. Vlaanderen en het buitenland. Ten slotte worden ook een aantal goede voorbeelden uit binnen- (Het Firmament, ‘Wireless puppetry’) en buitenland (‘De Leguanen’) gepresenteerd.
En… wat zou een gamesconferentie zijn zonder een serieuze gamezone?

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Priemstraat 51 | BE-1000 Brussel
T +32 2 213 10 60
F +32 2 213 10 99
info@faronet.be | www.faronet.be | www.erfgoeddag.be


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder