Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Onbekende brieven van Belle van Zuylen ontdekt

28 oktober 2012 [412] Olivier Keun

In het archief van de familie Beelaerts van Blokland zijn vier onbekende brieven van de 18de-eeuwse schrijfster en feministe avant la lettre Belle van Zuylen gevonden. De vondst is een grote en waardevolle verrassing, omdat wetenschappers meenden dat haar hele correspondentie al was uitgegeven. Het familiearchief is geschonken aan het Nationaal Archief en wordt nu bewerkt en toegankelijk gemaakt.

Isabelle Agneta Elisabeth de Charrière, geboren van Tuyll van Serooskerken (1740-1805), is beter bekend als Belle van Zuylen. Zij schreef en publiceerde in het Frans en bereikte in haar tijd een internationaal publiek. Haar werk bestaat behalve uit romans, toneelstukken en pamfletten voor een belangrijk deel uit correspondentie met familieleden en vrienden, én met Europese schrijvers en denkers. Haar brieven behoren tot het Europese culturele erfgoed.
De pas gevonden brieven van Belle zijn gericht aan een geadresseerde die tot dusver buiten zicht gebleven was: haar neef Carel Lodewijk van Tuyll van Serooskerken (1784-1835). De oudste brief dateert van 24 november 1797 en is het antwoord op een brief van Carel, toen goed dertien jaar oud. Hij had zijn tante blijkbaar gevraagd of zij wel van zijn bestaan op de hoogte was – Belle was zeker al sinds augustus 1793 in correspondentie met zijn oudere broer Willem René. De volgende brief aan Carel is van 23 november 1798. Uit augustus en oktober 1799 zijn er nog twee bewaard gebleven, in deze maanden logeert Willem René bij tante Belle. Of het afbreken van de correspondentie veroorzaakt is door Carels ietwat avontuurlijke levensloop, staat niet vast. Bekend is wel dat hij in 1801 in Britse marinedienst is en dus eerder uit de Bataafse Republiek moet zijn gevlucht.
De correspondentie van Belle van Zuylen is uitgegeven in een tiendelige publicatie door Jean-Daniel Candaux en anderen onder de titel Isabelle de Charrière, Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, Van Oorschot/Amsterdam, 1979-1984. Het is een enorm oeuvre; de uitgave telt ruim 8.370 pagina’s.
Het archief Beelaerts van Blokland is een schenking van jhr.mr. F.V. Beelaerts van Blokland te Den Haag (*1938). Hij is de oudste zoon van jhr.mr. M.A. Beelaerts van Blokland (1910-1995) en diens echtgenote Vincentia Regina, geboren baronesse van Tuyll van Serooskerken van Coelhorst (1916-1957). Door dat huwelijk ontstond een verbinding tussen de verwanten van de kinderloze Belle met de familie Beelaerts.
Onderzoeksinstituut Huygens-ING werkt al enkele jaren aan een project om haar correspondentie te digitaliseren, met een scan van het manuscript, een transcriptie naar modern Frans en een Nederlandse en een Engelse vertaling. (LeeshetNA, Hein Jongbloed)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder