Stelling

Rusland leert selectief uit zijn eigen geschiedenis

Stem

Agenda

Manhattan Masters

Het Haagse museum Mauritshuis wist een zeer bijzondere tentoonstelling voor elkaar te krijgen: tien schilderijen van Hollandse meesters uit The Frick Collection in New York. Voor het eerst in zijn bestaan zal het Amerikaanse museum deze kunstwerken in bruikleen geven aan een Europees museum, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd.

Op weg naar het einde

Na restauratie is De dood van Maria van Hugo van der Goes terug in het Sint-Janshospitaal. Oog in oog met de dood. Hugo van de Goes, oude meesters, nieuwe blikken is een studie naar de sterfelijkheid. Samen met Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der Weyden (ong. 1399-1464) is Hugo van der Goes (1440-1482/83) één van de spilfiguren van de Vlaamse Primitieven.

Hobsbawm overleden

04 oktober 2012 [412] Olivier Keun

Ondanks zijn ouderdom was hij nog verre van vergeten, maar nu is een einde gekomen aan het bewogen leven van één van de invloedrijkste historici van de 20ste eeuw, Eric Hobsbawm. Hij werd 95 jaar.

Hobsbawm stamt uit een joods geslacht; hij was zoon van een Britse koloniale ambtenaar en een Weense koopmansdochter. De grootouders Obstbaum emigreerden vanuit Warschau naar Engeland en verhaspelden hun naam naar Hobsbaum. Erics ouders kwamen in de Eerste Wereldoorlog uit landen die met elkaar in oorlog waren, daarom trouwden ze in het neutrale Zürich en vertrokken naar de plek waar ze elkaar hadden ontmoet, Alexandrië, in het sultanaat Egypte. In het Britse consulaat werd daar bij de geboorte van Eric de achternaam foutief genoteerd als Hobsbawm, waar de ouders zich niets van aantrokken.
Na de oorlog verhuisde de familie naar Wenen, waar Eric naar school ging. Na de dood van zijn ouders (1929 en 1931) verkaste Eric naar een oom in Berlijn. Dit werden zijn vormende jaren. Hij werd scholier aan het Schöneberger Prinz-Heinrich-Gymnasium en lid van de Socialistische Scholierenbond, een aftakking van de KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) en werd redacteur van het tijdschrift Schulkampf . Hij ging Marx lezen en werd communist, tamelijk definitief toen Hitler in 1933 werd benoemd tot rijkskanselier.
Toen de oom in 1934 naar Engeland emigreerde, gingen de kinderen Hobsbawm mee. Van 1936-1939 studeerde Eric geschiedenis aan het King’s College van Cambridge. Hij werd lid van de Britse communistische partij in volle overtuiging dat het kapitalistische stelsel spoedig ineen zou storten.
In 1947 begon Hobsbawm met doceren en publiceerde in 1948 Labour’s Turning Point. Hij was intussen vooraanstaand lid van de communistische factie onder de Britse historici. In 1956 verlieten veel deelnemers die groep na het neerslaan van de opstand in Hongarije door de Russen.  Hobsbawm bleef lid.
Zijn eerste baanbrekende werk verscheen in 1959: Primitive Rebels in 1964 gevolgd door de verzameling essays Labouring Men en in 1968 Industry and Empire. Al in 1962 publiceerde hij het eerste deel van zijn centrale, vierdelige The Age of…, namelijk The Age of Revolutions. De andere delen verschenen in 1975 (The Age of Capital), 1987 (The Age of Empire) en 1994 (The Age of Extremes). Onder de meeste historici is Hobsbawm de grote denker achter het prachtige The Age of Revolutions, over de “lange” 19de eeuw (Franse Revolutie-Eerste Wereldoorlog)
Hobsbawm bleef het intellectuele middelpunt van de communistische partij tot de ineenstorting van de Sovjetunie in 1991, waar overigens zijn boeken nimmer moeten worden uitgegeven.
Ondanks een indrukwekkende serie universiteiten die Hobsbawm aan zich wisten te binden, bleef hij altijd problemen ontmoeten wegens zijn tamelijk onwrikbare politieke overtuigingen.
Eric Hobsbawm bleef publiceren, tot zijn dood op 1 oktober jongstleden.


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

Vol van haat voor alles wat Duits was, kon de Britse soldaat F.A.J. ‘Tanky’ Taylor er niet aan weerstaan om een krijgsgevangene die hij ‘een bijzonder lelijk specimen’ vond de huid vol te schelden. Als reactie haalde de Duitser een aantal foto's uit zijn borstzak. ‘De eerste foto toonde een hoofd, maar onder de ogen, die een meelijwekkende, wanhopige blik hadden, was helemaal geen gezicht te zien. Alleen maar een afschuwelijke puinhoop.

Lees verder

Kroniek

Wilde anti-piratenactie

Op 9 november 1822, tweehonderd jaar geleden, vond voor de kust van Cuba een zeeslag plaats tussen de schoener USS Alligator van de Amerikaanse marine en een squadron van drie piratenschoeners. De actie moest een einde maken aan de piraterij in West-Indië. Zo’n 25 kilometer van Matanzas, Cuba, had een grote bende piraten verschillende schepen gekaapt en hield ze vast voor losgeld.

Lees verder

Heilige van de week

Carolus Borromeus

4 november († 1584) Carolus is een Latijnse vorm van het Germaanse woord karel of kerel, dat vrije man betekent. Al op drieëntwintig jarige leeftijd is Carlo kardinaal en aartsbisschop van de Italiaanse stad Milaan. Zijn oom is paus en kan deze slimme jongeman goed gebruiken in Rome. Hij geeft hem het bestuur van de pauselijke staat. Aartsbisschop van Milaan is hij, tot zijn verdriet, alleen maar in naam.

Lees verder