Stelling

Het Europees Parlement moet weg uit Straatsburg

Stem

Agenda

De onbevreesde leider
Het blijft een fascinerend verhaal: onder leiding van Genghis Khan (1162-1227) slaagden enkele vrij onbeduidende Mongoolse stammen erin om binnen no time vrijwel heel Eurazië te veroveren. De expositie 'Genghis Khan, wereldveroveraar te paard' in het Nationaal Militair Museum (NMM) te Soest toont de ongekende militaire slagkracht van de Mongolen en laat ons tegelijkertijd kennismaken met een verafgelegen en mysterieuze cultuur.
‘Geel van kleur, met scheve ogen’
Dat er ook Chinezen actief waren achter het westelijk front van de Eerste Wereldoorlog is min of meer vergeten. Honderd jaar na hun aankomst wordt hun verhaal in de Gasthuiskapel te Poperinge alsnog verteld. Wanneer China in 1917 bij de Eerste Wereldoorlog wordt betrokken, richten de Britten het Chinese Labour Corps (CLC) op om arbeidskrachten te werven.

Een rare snuiter

24 april 2017 skrul

De parlementsverkiezingen in Nederland zijn achter de rug. Menig obscuur partijtje is zonder een zetel van het toneel verdwenen. Hetzelfde lot trof de Partij voor Ongehuwden bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1967. Die partij kwam slechts vierhonderd stemmen tekort voor een zetel. Maar lijsttrekker mr. Pierre Koot liet het er niet bij zitten: hij diende een klacht in.

Volgens de jurist hadden er malversaties plaatsgevonden bij het tellen van de stemmen. Bij hoge uitzondering besloot de Tweede Kamer de stembiljetten te bewaren, voor het geval het tot een procedure zou komen bij het Europese Hof. Maar van een hertelling, waar mr. Koot op aandrong, kon geen sprake zijn.
Het was niet de enige actie waardoor mr. Pierre Koot, die door De Telegraaf de ‘eeuwige verliezer’ werd genoemd, in het nieuws kwam. Hij timmerde flink aan de weg. Koot bewoog zich een tijdje in de kringen van boer Koekoek, was oprichter en voorzitter van de Partij voor Volkswil en Referendum, idem van de Referendumpartij voor Arbeiders, de Referendumpartij voor de Middenstand, de Partij Referendum Legalisatie Hazardspelen, de Referendumpartij voor de Agrarische Sector, en lijsttrekker voor de Partij voor Ongehuwden.

 

Pierre Koot achter zijn piano in 1968, klaar om Chopin te spelen. (Nationaal Archief/coll. Spaarnestad/foto Pieter
van Acker)

 

Lichtelijk tragisch figuur

En hij was psychopaat. Althans, volgens De Orde van Advocaten. Dat blijkt uit een document aanwezig in het pas vrijgegeven archief van de Orde. Anderen noemden hem een ‘lichtelijk tragisch figuur’ en een ‘wat doorgedraaide’ jurist. Milder, maar ook niet heel mild.
Psychopaat of niet, in ieder geval was mr. Pierre J.H.C. Koot een kleurrijk figuur. Advocaat, voorstander van het referendum en homoseksueel. ‘Ongehuwden’ in de partijnaam stond voor homoseksuelen. En met de Partij voor Volkswil en Referendum pleitte hij voor afschaffing van de parlementaire democratie. Want met referenda kun je een land ook wel besturen.
Pierre Koot, geboren in 1914 in Nederlands-Indië, studeerde piano en rechten. Maar hij werd door de balie niet geaccepteerd. Formeel mocht de broer van de bekende hoffotograaf Max Koot zich dus geen advocaat noemen, hij moest het doen met de aanduiding jurist.
Begin jaren zestig kwam Koot in conflict met de Orde van Advocaten en in 1964 spande hij zelfs een kortgeding tegen de deken van de Orde aan. De Orde zou een staat in de staat zijn die verordeningen opstelde die – aldus Koot in een van de weinige keren dat hij zich diplomatiek uitdrukte – ‘in conflict met de wet’ waren. Doorgaans sprak hij over de Orde als een corrupte bende die zich aan klassenjustitie schuldig maakte. Hij verloor de kwestie. Kansloos.

 

Affiche voor Koots partij voor de parlementsverkiezingen van 15 februari 1967. (Het Geheugen van Nederland)

 

Strijder voor homorechten

Ene G.J. Blok was namens de Orde bij het kortgeding aanwezig en meldde de leden van de Algemene Raad van de Orde: ‘Eens temeer bleek dat mr. Koot een psychopaat is.’ En toegegeven, de archiefstukken lijken Blok gelijk te geven. Maar de Orde van Advocaten is niet bevoegd die diagnose te stellen. En helemaal gek was hij ook weer niet. Met de Partij voor Ongehuwden pleitte hij voor afschaffing van art. 248bis Wetboek Strafrecht, dat homo’s verbood wat hetero’s was toegestaan. Twee jaar na de dood van Pierre Koot (1969) verviel 248bis. Of referenda voldoende zijn om een land te besturen, is een andere vraag.
(Karin van den Born, eindredacteur Geschiedenisafdeling NTR)

 

(Openingsbeeld: Koot doet zijn beklag bij de Kiesraad, 20 februari 1967. (Foto Eric Koch/Nationaal Archief/coll. Anefo)

 

Lees nog veel meer boeiende geschiedenis-artikelen in de nieuwe G-GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts € 5,50!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Glorious past geen garantie

De Brexit is sinds 29 maart 2017 officieel in gang gezet door de Britse premier Theresa May. Het belooft een spannende periode van twee jaar te worden waarbij Groot-Brittannië zijn eeuwenlange ‘perfide’ buitenlandpolitiek ten opzichte van het continent kan hernemen. Of gewoon verder zetten maar dan zonder de extra interne spanningen van het lidmaatschap van de Europese Unie. Tussen 1973 en 2016 werd dat ook wel als een ‘disfunctioneel huwelijk’ bestempeld.

Lees verder

Kroniek

Zwarte sneeuw

In de loop van 1767, 250 jaar geleden, worden de stijgende graanprijzen voelbaar. Economische sectoren die toch al niet sterk waren, krijgen het moeilijk. Zo is de douane-oorlog tussen Luik en de Oostenrijkse Nederlanden weer opgelaaid. De Luikse uitvoer van ijzerstaven en spijkers naar Limburg is verboden, Brussel heft invoertaksen op ijzer uit Luxemburg. In de Luikse spijkerindustrie is de nood zo hoog dat arbeiders de smederijen vernielen. Nu zijn her en der stakingen uitgebroken, die overslaan naar Brugge, waar nieuwe technieken de lonen van de textielarbeiders hebben verlaagd. Trammelant tussen lakenfabrikanten en wolkammers deden vijf patroons besluiten om opgeteld duizend arbeiders op straat te zetten. Het zijn barre tijden.

Lees verder

Heilige van de week

Theresia van Avilla - 15 oktober († 1582)

De naam Theresia komt waarschijnlijk van het Griekse woord voor warmte, zomer, of het Griekse jageres. Misschien betekent de naam wel bewoonster van het eiland Thera, tegenwoordig Santorini.

Lees verder