Stelling

Een museum zonder goede website verdient geen bezoek

Stem

Agenda

Astérix en de Belgen
België is het land van de strip. Het is ook het land waar René Goscinny en Albert Uderzo, de twee genieën van de 'negende kunst', elkaar hebben ontmoet. Daarom is het initiatief genomen om Asterix en zijn scheppers in het zonnetje te zetten! Terwijl Manneken-Pis zich hult in de kleren van Asterix, brengt het Belgisch Stripcentrum in Brussel een eerbetoon aan de twee auteurs van de avonturen van onze beroemde Galliërs met een ludieke tentoonstelling gewijd aan Asterix en de Belgen, het laatste album van dit geniale duo.
Ontdek bunkers
Op zaterdag 10 juni is het Bunkerdag. Langs de hele Nederlandse kust worden de bunkers van de Atlantikwall voor één dag opengesteld voor publiek. De betonnen kolossen zijn nog van Zeeland tot de Waddeneilanden te vinden, maar zijn beperkt toegankelijk. Soms verzonken in het zand of overgenomen door de natuur, vertellen zij nog altijd het verhaal van de Duitse bezetting. De oorlog, de angst voor een aanval vanuit zee, het dagelijks leven van de Duitse soldaat en de evacuaties van de kustbewoners. De Bunkerdag brengt deze verhalen opnieuw tot leven.

Een rare snuiter

24 april 2017 skrul

De parlementsverkiezingen in Nederland zijn achter de rug. Menig obscuur partijtje is zonder een zetel van het toneel verdwenen. Hetzelfde lot trof de Partij voor Ongehuwden bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1967. Die partij kwam slechts vierhonderd stemmen tekort voor een zetel. Maar lijsttrekker mr. Pierre Koot liet het er niet bij zitten: hij diende een klacht in.

Volgens de jurist hadden er malversaties plaatsgevonden bij het tellen van de stemmen. Bij hoge uitzondering besloot de Tweede Kamer de stembiljetten te bewaren, voor het geval het tot een procedure zou komen bij het Europese Hof. Maar van een hertelling, waar mr. Koot op aandrong, kon geen sprake zijn.
Het was niet de enige actie waardoor mr. Pierre Koot, die door De Telegraaf de ‘eeuwige verliezer’ werd genoemd, in het nieuws kwam. Hij timmerde flink aan de weg. Koot bewoog zich een tijdje in de kringen van boer Koekoek, was oprichter en voorzitter van de Partij voor Volkswil en Referendum, idem van de Referendumpartij voor Arbeiders, de Referendumpartij voor de Middenstand, de Partij Referendum Legalisatie Hazardspelen, de Referendumpartij voor de Agrarische Sector, en lijsttrekker voor de Partij voor Ongehuwden.

 

Pierre Koot achter zijn piano in 1968, klaar om Chopin te spelen. (Nationaal Archief/coll. Spaarnestad/foto Pieter
van Acker)

 

Lichtelijk tragisch figuur

En hij was psychopaat. Althans, volgens De Orde van Advocaten. Dat blijkt uit een document aanwezig in het pas vrijgegeven archief van de Orde. Anderen noemden hem een ‘lichtelijk tragisch figuur’ en een ‘wat doorgedraaide’ jurist. Milder, maar ook niet heel mild.
Psychopaat of niet, in ieder geval was mr. Pierre J.H.C. Koot een kleurrijk figuur. Advocaat, voorstander van het referendum en homoseksueel. ‘Ongehuwden’ in de partijnaam stond voor homoseksuelen. En met de Partij voor Volkswil en Referendum pleitte hij voor afschaffing van de parlementaire democratie. Want met referenda kun je een land ook wel besturen.
Pierre Koot, geboren in 1914 in Nederlands-Indië, studeerde piano en rechten. Maar hij werd door de balie niet geaccepteerd. Formeel mocht de broer van de bekende hoffotograaf Max Koot zich dus geen advocaat noemen, hij moest het doen met de aanduiding jurist.
Begin jaren zestig kwam Koot in conflict met de Orde van Advocaten en in 1964 spande hij zelfs een kortgeding tegen de deken van de Orde aan. De Orde zou een staat in de staat zijn die verordeningen opstelde die – aldus Koot in een van de weinige keren dat hij zich diplomatiek uitdrukte – ‘in conflict met de wet’ waren. Doorgaans sprak hij over de Orde als een corrupte bende die zich aan klassenjustitie schuldig maakte. Hij verloor de kwestie. Kansloos.

 

Affiche voor Koots partij voor de parlementsverkiezingen van 15 februari 1967. (Het Geheugen van Nederland)

 

Strijder voor homorechten

Ene G.J. Blok was namens de Orde bij het kortgeding aanwezig en meldde de leden van de Algemene Raad van de Orde: ‘Eens temeer bleek dat mr. Koot een psychopaat is.’ En toegegeven, de archiefstukken lijken Blok gelijk te geven. Maar de Orde van Advocaten is niet bevoegd die diagnose te stellen. En helemaal gek was hij ook weer niet. Met de Partij voor Ongehuwden pleitte hij voor afschaffing van art. 248bis Wetboek Strafrecht, dat homo’s verbood wat hetero’s was toegestaan. Twee jaar na de dood van Pierre Koot (1969) verviel 248bis. Of referenda voldoende zijn om een land te besturen, is een andere vraag.
(Karin van den Born, eindredacteur Geschiedenisafdeling NTR)

 

(Openingsbeeld: Koot doet zijn beklag bij de Kiesraad, 20 februari 1967. (Foto Eric Koch/Nationaal Archief/coll. Anefo)

 

Lees nog veel meer boeiende geschiedenis-artikelen in de nieuwe G-GESCHIEDENIS. Nu overal te koop voor slechts € 5,50!


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Schimmige knulligheid

Cees Wiebes' boek over de samenwerking met de CIA is aanvankelijk net zo schimmig als de geheime operaties die het beschrijft, waarbij spionnen gedropt werden in Oostbloklanden tijdens de Koude Oorlog. De lezer raakt verstrikt in namen van diensten, contactpersonen, verraders, acties en details. Niet alleen het merendeel van de CIA-operaties in het Oostblok liep op totale mislukkingen uit, ook de Nederlandse Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en Buitenlandse Inlichtingendienst (BID) namen deel aan veel geheime operaties met diezelfde CIA, die op vrijwel niets uitliepen.

Lees verder

Kroniek

Veenbrand

Op 21 mei 1917, honderd jaar geleden, brak bij het Drentse Valthermond een grote veenbrand uit toen vonken uit een baggermachine de gortdroge bodem raakten. Het vuur woedde dagen achtereen, en was lastig te bestrijden doordat het ondergronds doorbrandde. Zestien mensen verloren het leven, vijftig woningen en tal van turfschepen vielen aan de vlammen ten prooi. Turfschipper Brands en zijn vrouw werden, nota bene op hun trouwdag, op hun turfschip levend verbrand. In 2015 werd een monument ter nagedachtenis onthuld.

Lees verder

Heilige van de week

Theresia van Avilla - 15 oktober († 1582)

De naam Theresia komt waarschijnlijk van het Griekse woord voor warmte, zomer, of het Griekse jageres. Misschien betekent de naam wel bewoonster van het eiland Thera, tegenwoordig Santorini.

Lees verder