Stelling

Het Europees Parlement moet weg uit Straatsburg

Stem

Agenda

De onbevreesde leider
Het blijft een fascinerend verhaal: onder leiding van Genghis Khan (1162-1227) slaagden enkele vrij onbeduidende Mongoolse stammen erin om binnen no time vrijwel heel Eurazië te veroveren. De expositie 'Genghis Khan, wereldveroveraar te paard' in het Nationaal Militair Museum (NMM) te Soest toont de ongekende militaire slagkracht van de Mongolen en laat ons tegelijkertijd kennismaken met een verafgelegen en mysterieuze cultuur.
‘Geel van kleur, met scheve ogen’
Dat er ook Chinezen actief waren achter het westelijk front van de Eerste Wereldoorlog is min of meer vergeten. Honderd jaar na hun aankomst wordt hun verhaal in de Gasthuiskapel te Poperinge alsnog verteld. Wanneer China in 1917 bij de Eerste Wereldoorlog wordt betrokken, richten de Britten het Chinese Labour Corps (CLC) op om arbeidskrachten te werven.

Luchtwachttoren 7O1

05 maart 2017 skrul

Volgende maand wordt begonnen met de restauratie van de Luchtwachttoren 7O1 bij Warfhuizen, langs de weg naar Wehe den Hoorn in Groningen. De luchtwachttoren is een relict uit de Koude Oorlog en had als functie om tijdig vijandige vliegtuigen te ontdekken. Ooit stonden er 276 luchtwachttorens in Nederland, allemaal bemenst door vrijwilligers van het Korps Luchtwachtdienst. Er resteren nog 19, waarvan drie in Groningen. Het Rijk droeg het ontfermen van dit militair erfgoed over aan lokale instellingen, zoals aan Het Groninger Landschap.

De constructie van de veertien meter hoge toren zoals in Warfhuizen is opgebouwd uit prefab betonnen elementen. De observatieruimte bovenin was te bereiken via houten trappen en bordessen, maar deze zijn in de loop der tijd volledig verdwenen. De restauratie richt zich op herstel van het beton en het opnieuw aanbrengen van het houten binnenwerk. Ondanks dat de luchtwachttoren formeel geen rijksmonument is, zal Het Groninger Landschap de toren in de hersteloperatie wel als zodanig behandelen. Dit betekent dat de betonnen elementen zo veel mogelijk worden hersteld en niet vervangen. De militaire functie van weleer wordt vervangen door een recreatieve functie waarbij de toren geschikt wordt gemaakt als uitkijkpost voor bezoekers. Een van de sponsoren van het project is de veelgeplaagde NAM.
Naar verwachting is de restauratie van de luchtwachttoren na de zomer afgerond. De openstelling van de luchtwachttoren zal plaatsvinden onder begeleiding van vrijwilligers van Het Groninger Landschap, in samenwerking met de Stichting Luchtwachttoren 7O1 Warfhuizen. Mensen die altijd al ‘luchtwachter’ wilden worden, kunnen zich melden bij Het Groninger Landschap.
(Westnieuws.nl)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Glorious past geen garantie

De Brexit is sinds 29 maart 2017 officieel in gang gezet door de Britse premier Theresa May. Het belooft een spannende periode van twee jaar te worden waarbij Groot-Brittannië zijn eeuwenlange ‘perfide’ buitenlandpolitiek ten opzichte van het continent kan hernemen. Of gewoon verder zetten maar dan zonder de extra interne spanningen van het lidmaatschap van de Europese Unie. Tussen 1973 en 2016 werd dat ook wel als een ‘disfunctioneel huwelijk’ bestempeld.

Lees verder

Kroniek

Zwarte sneeuw

In de loop van 1767, 250 jaar geleden, worden de stijgende graanprijzen voelbaar. Economische sectoren die toch al niet sterk waren, krijgen het moeilijk. Zo is de douane-oorlog tussen Luik en de Oostenrijkse Nederlanden weer opgelaaid. De Luikse uitvoer van ijzerstaven en spijkers naar Limburg is verboden, Brussel heft invoertaksen op ijzer uit Luxemburg. In de Luikse spijkerindustrie is de nood zo hoog dat arbeiders de smederijen vernielen. Nu zijn her en der stakingen uitgebroken, die overslaan naar Brugge, waar nieuwe technieken de lonen van de textielarbeiders hebben verlaagd. Trammelant tussen lakenfabrikanten en wolkammers deden vijf patroons besluiten om opgeteld duizend arbeiders op straat te zetten. Het zijn barre tijden.

Lees verder

Heilige van de week

Theresia van Avilla - 15 oktober († 1582)

De naam Theresia komt waarschijnlijk van het Griekse woord voor warmte, zomer, of het Griekse jageres. Misschien betekent de naam wel bewoonster van het eiland Thera, tegenwoordig Santorini.

Lees verder