Stelling

Het Brusselse Legermuseum is een onbedoelde tijdmachine, een museum-museum

Stem

Agenda

Happy days are here again
Met meer crew dan passengers aan boord was het leven op een cruiseschip in de jaren twintig en dertig een aangelegenheid voor de happy few. De expositie Cruise Away, te zien in de voormalige vertrekhal van het huidige Red Star Line Museum te Antwerpen, laat zien dat het de elite aan niets ontbrak.

Luchtwachttoren 7O1

05 maart 2017 skrul

Volgende maand wordt begonnen met de restauratie van de Luchtwachttoren 7O1 bij Warfhuizen, langs de weg naar Wehe den Hoorn in Groningen. De luchtwachttoren is een relict uit de Koude Oorlog en had als functie om tijdig vijandige vliegtuigen te ontdekken. Ooit stonden er 276 luchtwachttorens in Nederland, allemaal bemenst door vrijwilligers van het Korps Luchtwachtdienst. Er resteren nog 19, waarvan drie in Groningen. Het Rijk droeg het ontfermen van dit militair erfgoed over aan lokale instellingen, zoals aan Het Groninger Landschap.

De constructie van de veertien meter hoge toren zoals in Warfhuizen is opgebouwd uit prefab betonnen elementen. De observatieruimte bovenin was te bereiken via houten trappen en bordessen, maar deze zijn in de loop der tijd volledig verdwenen. De restauratie richt zich op herstel van het beton en het opnieuw aanbrengen van het houten binnenwerk. Ondanks dat de luchtwachttoren formeel geen rijksmonument is, zal Het Groninger Landschap de toren in de hersteloperatie wel als zodanig behandelen. Dit betekent dat de betonnen elementen zo veel mogelijk worden hersteld en niet vervangen. De militaire functie van weleer wordt vervangen door een recreatieve functie waarbij de toren geschikt wordt gemaakt als uitkijkpost voor bezoekers. Een van de sponsoren van het project is de veelgeplaagde NAM.
Naar verwachting is de restauratie van de luchtwachttoren na de zomer afgerond. De openstelling van de luchtwachttoren zal plaatsvinden onder begeleiding van vrijwilligers van Het Groninger Landschap, in samenwerking met de Stichting Luchtwachttoren 7O1 Warfhuizen. Mensen die altijd al ‘luchtwachter’ wilden worden, kunnen zich melden bij Het Groninger Landschap.
(Westnieuws.nl)


Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

Hij die Vlaanderen leerde lezen

De man die zijn (Vlaamse) volk zogezegd leerde lezen was Hendrik Conscience (1812-1883), ook lang een vaste waarde op de boekenlijst van menige middelbare scholier in (Zuid-) Nederland. Van het honderdtal romans dat Conscience schreef, waren er tachtig jaar geleden genoeg titels aanwezig in elke bibliotheek. Alle 19de-eeuwse genres werden door de veelschrijver Conscience gebruikt om zijn kleinburgerlijke publiek te blijven voorzien van leesvoer. Zijn historische romans zoals De Loteling of De Boerenkrijg ademen nu een gezapige rooms-katholieke levensfilosofie en neigen naar het minimaliseren van sociale tegenstellingen.

Lees verder

Kroniek

Samen

Zestig jaar geleden, op 25 maart 1957, ondertekenen België, de Bondsrepubliek, Luxemburg, Nederland, Frankrijk en Italië in Rome het verdrag van de Europese Gemeenschap plus dat van de Europese Atoomgemeenschap (Euratom) en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. De Verdragen van Rome gelden als fundament van de Europese Unie.

Lees verder

Heilige van de week

Theresia van Avilla - 15 oktober († 1582)

De naam Theresia komt waarschijnlijk van het Griekse woord voor warmte, zomer, of het Griekse jageres. Misschien betekent de naam wel bewoonster van het eiland Thera, tegenwoordig Santorini.

Lees verder