Stelling

Politiek en bedrijfsleven feminiseren, nu de geschiedschrijving nog

Stem

Agenda

Helder realisme
Met zijn heldere licht en realistische stijl wordt de schilder Jan Weissenbruch (1822-1880) wel de Vermeer van de 19de eeuw genoemd. Het Haarlemse Teylersmuseum heeft een knappe overzichtstentoonstelling gemaakt van het betere werk van Weissenbruch. Opvallend zijn de bruiklenen uit Osborne House (Isle of Wight), het voormalig zomerhuis van koningin Victoria en prins Albert. De twee schilderijen die de prins vlak voor zijn dood voor de koningin kocht, zijn voor het eerst buiten Engeland te zien.
Japanse prenten
Hoe eenvoud prachtige kunst kan opleveren, bewijzen eens temeer de Japanse prenten die het Brusselse Jubelparkmuseum toont in de expositie Ukiyo-e. Het is de eerste grote overzichtstentoonstelling over Japanse prentkunst sinds Europalia Japan (1989). Op dit lang verwachte event ontdekt het publiek de wereldvermaarde verzameling van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
flamen-wbhlagenda-wbhlpaus-5-wbhlfamilistere-wbhl-waszaalbergen-wbhl-3
Lees verder

Duitsland en de Vlaamse activisten

In 1916 werd het academisch jaar aan de Gentse rijksuniversiteit in twee bedrijven geopend. Op 21 oktober kwam baron Moritz von Bissing, het hoofd van het Duitse bezettingsbestuur, de gebouwen overdragen aan de rector en de senaat. Drie dagen later volgde een opening zonder Duitsers. De rector, de Luxemburger Peter Hoffmann, hield een toespraak over de sociale rol van de hogescholen. Opmerkelijk was dat deze plechtigheid in het Nederlands verliep en niet in het Frans zoals sinds decennia het geval was.

1
Lees verder

Schoolagenda: lifestyle

De schoolagenda geeft al sinds jaar en dag een kijkje in de ziel van de scholier. Zelfs in deze tijd van digitalisering houdt de papieren planner manmoedig stand. Hoe kon een dor huiswerkboekje, vooral in Nederland, uitgroeide tot een persoonlijk lifestyle-document?

2
Lees verder

Goddeloze paus

Over geen andere paus waren wildere geruchten in omloop dan over Alexander VI (1431-1503), telg uit het Spaans-Italiaanse geslacht der Borgia’s: orgiën in het Vaticaan, schaamteloze vriendjespolitiek en laaghartige moorden. Wat haast niemand weet: Alexander probeerde ook het pauselijk ambt te hervormen. En hij was een liefhebbende vader.

3
Lees verder

Rijker dan de bourgeoisie

Sinds Thomas More in 1516 in Leuven zijn ‘Utopia’ uitgaf, heeft de mensheid vergeefs gezocht naar een perfecte wereld. Tussen alle plannen van hemelbestormers is er één experiment geweest dat bijna een eeuw wist stand te houden. Dat van de Franse ondernemer, politicus en architect Jean-Baptiste André Godin. In zijn familistère was er plaats voor individuele verdiensten en vormden de sociale voorzieningen het equivalent van de rijkdom van de bourgeoisie.

4
Lees verder

Hoge grenzen verleggen

Zo oud als de mensheid, zo oud haar zoektocht door de bergen. Maar pas sinds enkele eeuwen gaat het ook om het verkennen van mogelijkheden voor sportbeoefening en het speuren naar grondstoffen. Niet onbelangrijk waren militaire redenen: niet zelden zijn bergketens natuurlijke grenzen en daar willen landen graag controle over hebben.

5
kroniek-sint-michielskerk_l

Sint-Michielskerk gered

In 1666, 350 jaar geleden, is dan eindelijk de Sint-Michielskerk in Leuven klaar. De jezuïeten begonnen in 1606 met de bouw, onder bouwheer Willem Hesius, zelf jezuïet. Gedurende de werken blijkt Hesius geen goede ontwerper want de bovenbouw dreigt de constructie eronder in elkaar te drukken. De jezuïeten roepen de vermaarde bouwmeester Jan Beegrandt om raad en met succes. De kerk is zoals de Italiaanse barokkerken gebouwd als een kruis, en de Sint-Michielskerk lijkt sterk op die in Namen. (Foto: biechtstoelversiering)

22 oktober 2016 0 reacties Lees verder ›
agenda-okyo-1-wb

Japanse prenten

Hoe eenvoud prachtige kunst kan opleveren, bewijzen eens temeer de Japanse prenten die het Brusselse Jubelparkmuseum toont in de expositie Ukiyo-e. Het is de eerste grote overzichtstentoonstelling over Japanse prentkunst sinds Europalia Japan (1989). Op dit lang verwachte event ontdekt het publiek de wereldvermaarde verzameling van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

22 oktober 2016 0 reacties Lees verder ›
agenda-teylers-wb

Helder realisme

Met zijn heldere licht en realistische stijl wordt de schilder Jan Weissenbruch (1822-1880) wel de Vermeer van de 19de eeuw genoemd. Het Haarlemse Teylersmuseum heeft een knappe overzichtstentoonstelling gemaakt van het betere werk van Weissenbruch. Opvallend zijn de bruiklenen uit Osborne House (Isle of Wight), het voormalig zomerhuis van koningin Victoria en prins Albert. De twee schilderijen die de prins vlak voor zijn dood voor de koningin kocht, zijn voor het eerst buiten Engeland te zien.

22 oktober 2016 0 reacties Lees verder ›
metrisch-wb

Metriek Amerika

Het metrieke systeem wil maar niet in de VS doordringen. Toch tekende president Andrew Jackson al in 1866, honderdvijftig jaar geleden, de Metric Act. Deze, ook bekend als Kasson Act, stond het gebruik van het metrieke systeem toe voor zakelijke doeleinden. In verschillende staten was het tot dan verboden. In 1880 fabriceerde de Stanley Rule and Level Company de standaard-meter in opdracht van het American Metric Bureau.

22 oktober 2016 0 reacties Lees verder ›
weeskinderen-wb

Weeskinderen

De namen van bijna 9.000 vondelingen en weeskinderen uit heel Nederland zijn onlangs online gekomen. De kinderen werden vanaf 1824 naar Veenhuizen gestuurd, een van de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. Onder hen was de vondeling die de naam Simon Vestdijk had gekregen, de grootvader van de latere schrijver. De gegevens zijn bedoeld voor de meer dan een miljoen Nederlanders met een voorouder in de armenkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid.

22 oktober 2016 0 reacties Lees verder ›
scheepswrak-wb

Enorm scheepswrak

Vlak onder de oppervlakte van een akker aan de Hopweg bij Rutten (Noordoostpolder) is een groot scheepswrak gevonden. De geschatte lengte is zo’n dertig tot veertig meter. Het onderzoeksteam noemt dat ‘ongekend groot.’ Het wrak dateert waarschijnlijk uit de tweede helft van de 18e eeuw. Archeologen gingen er altijd vanuit dat de voormalige Zuiderzee met haar ondiepe water niet geschikt was voor dergelijke grote schepen.

22 oktober 2016 0 reacties Lees verder ›
rijksarchief-universtiteits

Groote Oorlogfoto’s

Het Brusselse Rijksarchief heeft meer dan 6.000 (vaak onbekende) foto's over de Eerste Wereldoorlog online gezet. Alle aspecten van 'de Groote Oorlog' komen erin aan bod: de invasie, de militaire operaties aan het IJzerfront, de Belgische regering in Sainte-Adresse, de collaboratie- en weerstandsnetwerken, de bevrijding, de overwinningsceremonies en de eerbetuigingen aan de oorlogsmartelaren.

22 oktober 2016 0 reacties Lees verder ›
Meer artikelen ›

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in:Boekbespreking

boek-moresnet-wb
Soho aan de Geul

Het verhaal van Neutraal Moresnet, intussen een deel van de Belgische gemeente Kelmis, leest als een onwaarschijnlijke samenloop van omstandigheden. Door slordige landmeters en onachtzame diplomaten op het Congres van Wenen bleek een smalle strook van 300 hectare noch aan Pruisen, noch aan het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden toe te behoren. Eén pennentrek achteraf zou die vergissing wel corrigeren, dacht iedereen, maar onder de bossen lag de rijkste zinkspaatgroeve van Europa.

Lees verder

Kroniek

kroniek-sint-michielskerk_l
Sint-Michielskerk gered

In 1666, 350 jaar geleden, is dan eindelijk de Sint-Michielskerk in Leuven klaar. De jezuïeten begonnen in 1606 met de bouw, onder bouwheer Willem Hesius, zelf jezuïet. Gedurende de werken blijkt Hesius geen goede ontwerper want de bovenbouw dreigt de constructie eronder in elkaar te drukken. De jezuïeten roepen de vermaarde bouwmeester Jan Beegrandt om raad en met succes. De kerk is zoals de Italiaanse barokkerken gebouwd als een kruis, en de Sint-Michielskerk lijkt sterk op die in Namen. (Foto: biechtstoelversiering)

Lees verder

Heilige van de week

Theresia
Theresia van Avilla - 15 oktober († 1582)

De naam Theresia komt waarschijnlijk van het Griekse woord voor warmte, zomer, of het Griekse jageres. Misschien betekent de naam wel bewoonster van het eiland Thera, tegenwoordig Santorini.

Lees verder